Hypotheek en belasting

Hypotheek en belasting

Home
Hypotheken
  Hypotheek advies
  Hypotheek vormen
  Hypotheek verstrekkers
  Hypotheek en belasting
   Belastingstelsel
   Fiscale gevolgen
   Toekomst hypotheekrenteaftrek
  Hypotheek en rente
  Hypotheek na de koop
  Hypotheek oversluiten

Home > Hypotheken > Hypotheek en belasting

Als je een eigen huis hebt ontkom je niet aan de belastingdienst. Dat is overigens helemaal geen probleem, aangezien je bijvoorbeeld je betaalde hypotheekrente van je aangifte mag aftrekken.

In dit onderdeel schetsen we in het kort de werking van het huidige belastingstelsel.

Daarnaast gaan we uitgebreid in op de fiscale gevolgen rond de eigen woning.

Op deze pagina’s lees je alles over hypotheekrente aftrek, de eigenwoning regeling, het eigenwoning forfait, andere aftrekbare kosten, de bijleenregeling en andere regelingen.
Als je een levens- of een beleggings-verzekering afsluit, heb je de mogelijkheid om een belastingvrij kapitaal op te bouwen.
De renteaftrek van de hypotheek is enkele jaren geleden beperkt tot de rente die je betaalt voor aanschaf of verbetering van je eigen huis.
De fiscus gaat er hierbij van uit dat je de eventuele ’winst’ uit verkoop van je huis meeneemt naar je nieuwe woning.
De eigenwoningregeling geldt voor de woning waarvan jij of je fiscale partner in 2006 eigenaar was en die je gebruikte als hoofdverblijf.
WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die je van je gemeente heeft ontvangen.
Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die je hoofdverblijf was.
Naast de hypotheekrente zijn er ook andere kosten aftrekbaar. Op deze pagina een overzicht.
De hypotheekrenteaftrek is ooit ingevoerd ter stimulatie van het eigen woningbezit. Deze regel heeft er voor gezorgd dat het percentage woningbezitters aan het eind van de twintigste eeuw een gigantische sprong heeft gemaakt.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiële links | site map