Aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten

Home
Hypotheken
  Hypotheek en belasting
   Fiscale gevolgen
     Kapitaalverzekering
     Hypotheekrente aftrek
     Bijleenregeling
     Eigenwoningregeling
     WOZ waarde
     Eigenwoningforfait
     Aftrekbare kosten
       Overzicht aftrekposten

Home > Hypotheken > Hypotheek en belasting > Fiscale gevolgen > Aftrekbare kosten

Naast de hypotheekrente zijn er ook andere kosten aftrekbaar. Op deze pagina een overzicht.
Aftrekbare kosten voor de eigen woning zijn:

  • Rente over en kosten van de eigenwoningschuld;
  • Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming.

Het gaat om rente over en kosten van de eigenwoningschuld die je hebt afgesloten voor het kopen van je woning of voor de verbetering of het onderhoud van je woning en die je in het voorgaande jaar hebt betaald. Andere kosten die je voor je eigen woning maakte, zoals kosten van onderhoud en verbetering, kun je niet aftrekken.

Verbouwingslening

Als je geld hebt geleend voor onderhoud en/of verbouwing van de eigen woning en het geld is nog niet voor de verbouwing gebruikt, dan kunnen de rente over en kosten van de geldlening toch aftrekbaar zijn als kosten van de eigen woning.
De lening moet dan zijn aangegaan voor onderhoud en/of verbouwing van de eigen woning. Tot 6 maanden na het afsluiten van de lening zijn de rente over en kosten van de lening volledig aftrekbaar. Na 6 maanden is de rente over de lening pas aftrekbaar vanaf het tijdstip waarop de kosten van onderhoud en/of verbouwing zijn betaald. De kosten van de verbouwing mogen ook van een andere rekening zijn betaald. De rente op de lening is aftrekbaar, als je het geld om de kosten te betalen maar steeds beschikbaar had.

Tweejaarsregeling voor verbouwingsdepot
Als je lening op een aparte rekening staat die speciaal voor het onderhoud en/of de verbouwing is geopend (verbouwingsdepot), dan mag je de rente over en kosten van het verbouwingsdepot gedurende maximaal 2 jaar na het aangaan van de lening volledig als aftrekbare kosten van de eigenwoning aanmerken. Dit geldt alleen zolang het depot wordt aangehouden voor onderhoud en/of verbouwing. Je moet de betaalde rente en kosten verminderen met de rente die je ontvangt over in het depot gehouden saldo.
Als het onderhoud en/of de verbouwing eerder eindigt, dan is de rente over het restant van het depot niet meer aftrekbaar. Het restant moet je aangeven in box 3. Alleen de rente over het deel van de lening dat is gebruikt voor het onderhoud en/of de verbouwing is dan nog aftrekbaar.

Renteaftrek maximaal 30 jaar
De rente mag je maximaal 30 jaar aftrekken. Dit is de meest voorkomende looptijd van een hypotheek.

Aftrekbare rente en kosten
Het overzicht van alle aftrekbare rente en kosten, wat is wel aftrekbaar en wat niet?© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map