Fiscale gevolgen

Fiscale gevolgen

Home
Hypotheken
  Hypotheek en belasting
   Belastingstelsel
   Fiscale gevolgen
     Kapitaalverzekering
     Hypotheekrente aftrek
     Bijleenregeling
     Eigenwoningregeling
     WOZ waarde
     Eigenwoningforfait
     Aftrekbare kosten
   Toekomst hypotheekrenteaftrek

Home > Hypotheken > Hypotheek en belasting > Fiscale gevolgen

Fiscale gevolgen rond de eigen woning

Als je in bezit bent van een eigen huis, waarop een hypotheek rust, ben je gebonden aan een groot aantal fiscale regels. Op deze pagina’s lees je alles over hypotheekrente aftrek, de eigenwoning regeling, het eigenwoning forfait, andere aftrekbare kosten, de bijleenregeling en andere regelingen.

Als je een levens- of een beleggings-verzekering afsluit, heb je de mogelijkheid om een belastingvrij kapitaal op te bouwen.
De renteaftrek van de hypotheek is enkele jaren geleden beperkt tot de rente die je betaalt voor aanschaf of verbetering van je eigen huis.
De fiscus gaat er hierbij van uit dat je de eventuele ’winst’ uit verkoop van je huis meeneemt naar je nieuwe woning.
De eigenwoningregeling geldt voor de woning waarvan jij of je fiscale partner in 2006 eigenaar was en die je gebruikte als hoofdverblijf.
WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die je van je gemeente heeft ontvangen.
Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die je hoofdverblijf was.
Naast de hypotheekrente zijn er ook andere kosten aftrekbaar. Op deze pagina een overzicht.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiële links | site map