Disclaimer

Disclaimer

Home
Beleggen
Hypotheken
Leningen
Pensioenen
Sparen
Verzekeringen
Financieel nieuws
Handige rekentools


Home

Ondanks de continuïteit aan zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig of juist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd.

Wij kunnen niet instaan voor het feit dat de informatie op de site van magikwatvragen.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden zonder waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map