Pensioenen

Pensioenen

Home
Beleggen
Hypotheken
Leningen
Pensioenen
  Pensioen vormen
  Pensioen regelingen
  Pensioen wetten
  Pensioen vragen
  Pensioen ABC
Sparen
Verzekeringen
Financieel nieuws
Handige rekentools


Home > Pensioenen

Wat is een pensioen?
Dit is een uitkering die je ontvangt vanaf het moment dat je 65 jaar wordt. Deze heb je opgebouwd gedurende je werkzame leven. 'Pensioen' bestaat echter uit meer. Het is een verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het salaris vervangen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Pensioen is dus een verzamelnaam voor ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor al deze onderdelen geldt dat de meeste Nederlandse werknemers pensioen kunnen ontvangen uit 3 bronnen: de overheid, de werkgever en eventuele privé voorzieningen. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt daarom wel het '3 pijler-stelsel' genoemd.

  • Overheidsdeel
    Nederland heeft een behoorlijk aantal sociale wetten. Dit houdt in dat je bij pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de partner (of ouder) in aanmerking komt voor een uitkering. Deze uitkering vormt dus de basis van het "pensioen".
  • Werkgeverdeel
    Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Hoewel er grote verschillen zijn tussen de regelingen geldt voor alle pensioenregelingen dat je de mogelijkheid krijgt om een aanvullend pensioen op te bouwen.
  • Eigen deel
    Via beleggen en sparen of via een particuliere verzekering kun je zelf een aanvullend pensioen regelen.

Het mag duidelijk zijn dat het heel belangrijk is om te zorgen dat je pensioenopbouw goed is geregeld. Het komt maar al te vaak voor dat mensen hier niet voldoende aandacht aan besteden. Gevolg is meestal dat je op je oude dag blijft zitten met te weinig opgebouwd pensioen. Deze situatie is te voorkomen als je tijdig begint met het regelen van je pensioen.

Op deze site lees je uitgebreide informatie over de mogelijkheden om een goed pensioen op te bouwen. De verschillende pensioenvormen- en regelingen staan helder en duidelijk uitgelegd. Door middel van de verklarende woordenlijst en veelgestelde vragen kun je een duidelijk beeld krijgen van jouw eigen situatie. Zo toets je of jij je pensioen goed geregeld hebt of dat er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Het is een goed gevoel om te weten dat je met alle mogelijke zaken rekening hebt gehouden en dat jouw pensioen en toekomst zijn veiliggesteld.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map