Pensioen wetten

Pensioen wetten

Home
Pensioenen
  Pensioen vormen
  Pensioen regelingen
  Pensioen wetten
   AOW
   ANW
   WAO
   WIA
   VUT
   WPV
   PSW
  Pensioen vragen
  Pensioen ABC


Home > Pensioenen > Pensioen wetten

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste pensioenwetten in Nederland.

AOW
Het ouderdomspensioen wordt geregeld in de Algemene Ouderdomswet, beter bekend onder de afkorting AOW. De AOW kent een toeslag voor partners jonger dan 65 jaar, die lage eigen inkomsten of helemaal geen inkomsten hebben.
ANW
Dit is een volksverzekering die nabestaanden een uitkering geeft. De ANW bestaat uit een uitkering voor nabestaanden, een halfwezenuitkering en een wezenuitkering.
WAO
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
WIA
De WIA is bedoeld voor werknemers. Je komt in aanmerking voor een uitkering wanneer je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard.
VUT
De VUT werd ooit in het leven geroepen om vervroegde pensionering mogelijk te maken.
WPV
Pensioen en echtscheiding, sinds 1995 is de Wet Verevening Pensioenrechten (WPV) van kracht. Deze wet werd in het leven geroepen omdat scheidingen vaak oneerlijk verliep als het om de pensioenrechten ging.
PSW
De Pensioen en Spaarfondsenwet regelt de verdeling van nabestaandenpensioen.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map