WIA

WIA

Home
Pensioenen
  Pensioen wetten
   AOW
   ANW
   WAO
   WIA
   VUT
   WPV
   PSW


Home > Pensioenen > Pensioen wetten > WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Als je door ziekte of handicap niet meer kunt werken, betaalt je werkgever je loon twee jaar lang door. Daarna beoordeelt het UWV of je in aanmerking komt voor een uitkering op basis van de Wet WIA (werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WIA is bedoeld voor werknemers. Je komt in aanmerking voor een uitkering wanneer je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard.

De WIA kent twee soorten regelingen:

  1. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten krijgen te maken met de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
  2. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten vallen onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map