VUT

VUT

Home
Pensioenen
  Pensioen wetten
   AOW
   ANW
   WAO
   WIA
   VUT
   WPV
   PSW


Home > Pensioenen > Pensioen wetten > VUT

Vervroegde uittreding
De VUT werd ooit in het leven geroepen om vervroegde pensionering mogelijk te maken. Bij VUT-regelingen betalen de medewerkers die nog actief werkzaam zijn, voor de pensioenen van de mensen die vervroegd uittreden. Veel VUT-regelingen zijn inmiddels vervangen door prepensioenregelingen. De VUT-regelingen die nog wel lopen, keren vaak alleen maar uit aan medewerkers die de laatste tien of twintig jaar bij de huidige werkgever werkzaam zijn geweest. Deze laatste VUT-regelingen zullen allemaal worden ontmanteld. De wetgever heeft de fiscaal gunstige behandeling van dergelijke regelingen gestaakt. Alleen werknemers die op 1 januari 2005 vijfenvijftig jaar of ouder waren, kunnen van een VUT-regeling gebruik blijven maken.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map