WAO

WAO

Home
Pensioenen
  Pensioen wetten
   AOW
   ANW
   WAO
   WIA
   VUT
   WPV
   PSW


Home > Pensioenen > Pensioen wetten > WAO

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
De WAO is per 1 januari 2006 vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Zolang je een (gedeeltelijke) WAO uitkering ontvangt of daarop kunt terugvallen, krijg je niet met de WIA te maken. Voor jou blijft de WAO gelden. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) voorkomt dat je te
maken krijgt met twee regelingen (WAO en WIA).

Als je een gedeeltelijke WAO-uitkering hebt en daarna meer arbeidsongeschikt wordt, blijf je onder de WAO vallen. Je WAO-uitkering kan dan verhoogd worden.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map