AOW,  Algemene ouderdoms wet

AOW, Algemene ouderdoms wet

Home
Pensioenen
  Pensioen wetten
   AOW
   ANW
   WAO
   WIA
   VUT
   WPV
   PSW


Home > Pensioenen > Pensioen wetten > AOW

AOW
De Algemene Ouderdoms Wet
Het ouderdomspensioen wordt geregeld in de Algemene Ouderdomswet, beter bekend onder de afkorting AOW. De AOW kent een toeslag voor partners jonger dan 65 jaar, die lage eigen inkomsten of helemaal geen inkomsten hebben.

Wie komt in aanmerking?
Iedere Nederlander is automatisch verzekerd voor de AOW. Als je legaal in Nederland verblijft dan maakt niet uit welke nationaliteit je hebt, en ook niet of je nu wel of niet werk hebt. Het AOW pensioen wordt in 50 jaar opgebouwd, tussen je 15e tot je 65e verjaardag. De AOW gaat in op de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt. Als je tussen je 15e en 65e Nederlands ingezetene bent, bouw je de maximale AOW op. Voor ieder jaar dat je in die periode niet woonachtig bent in Nederland wordt de uitkering met 2% gekort.

Wat is de hoogte van de AOW?
Behalve van het aantal jaren dat je verzekerd bent geweest, is de hoogte van je AOW-pensioen ook afhankelijk van je woonsituatie. De AOW kent het onderscheid tussen alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De AOW maakt geen verschil tussen gehuwden, mensen die een geregistreerd partnerschap voeren en ongehuwden die een gezamenlijke huishouding met iemand hebben. Je voert zo'n  gezamenlijke huishouding als je met een andere meerderjarige persoon een woning deelt en allebei een bijdrage levert in de kosten van de gezamenlijke huishouding of op andere wijze voor elkaar zorgt. Als je uitsluitend met je eigen kind of met je vader of moeder een gezamenlijke huishouding voert wordt je als alleenstaand beschouwd.

De hoogte van de AOW is direct afgeleid van het minimum loon (in 2005 € 1264,80 bruto per maand). Zo ontvangt een alleenstaande AOW'er 70%, een AOW'er met partner 50% en een ongehuwde AOW'er met jonge kinderen 90% van het minimumloon als AOW uitkering.
De toekomst van de AOW
De AOW wordt betaald door alle Nederlanders tussen de 15 en 65 met een inkomen. Zij dragen 17,9% van het inkomen over de eerste twee belastingschijven af (schaal 2 loopt tot € 30.357,- euro). De huidige werkenden betalen dus voor de huidige AOW'ers.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map