Pensioen regelingen

Pensioen regelingen

Home
Pensioenen
  Pensioen vormen
  Pensioen regelingen
   Middelloonregeling
   Eindloonregeling
   Lijfrente
   Levensloopregeling
   Spaarloon
   Koopsom
   Aandelenportefeuille
   Gematigd eindloonstelsel
   Beschikbarepremieregeling
  Pensioen wetten
  Pensioen vragen
  Pensioen ABC


Home > Pensioenen > Pensioen regelingen

Een goed pensioen voor jezelf regelen is erg belangrijk. Toch weten veel mensen niet precies wat de mogelijkheden zijn om een goedregelingen pensioen te regelen en denken ze dat ze daarvoor afhankelijk zijn van hun werkgever of van de overheid. Dat is niet waar. Als je niets zelf te investeren hebt ben je uiteraard altijd afhankelijk van anderen, maar als jezelf een investering kunt doen wel. Belastingtechisch is dat ook slim want vaak zijn de kosten hiervan aftrekbaar.

Hier lees je meer over de verschillende mogelijkheden.

De middelloonregeling is net als de eindloonregeling een zuivere salaris/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren dat je als werknemer in dienst bent geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode.
Bij de eindloonregeling is het uiteindelijke pensioeninkomen afhankelijk van het salaris dat de werknemer verdient op de Eindloon pensioendatum of moment van uitdiensttreding.
Een lijfrentepolis is een aanvulling op je pensioen. Je maakt jaarlijks (of in een keer) een bedrag over voor een verzekering waarmee op je pensioendatum een lijfrentepolis aangekocht wordt.
De levensloopregeling is een fiscale regeling die bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof voordeliger te maken.
Spaarloon is een spaarregeling die is opgezet om met een belastingvoordeel een bedrag te kunnen sparen.
Een koopsom is een kapitaalverzekering waarbij je geen periodieke premies betaald, maar deze in een keer stort.
Dit is een combinatie van een middelloonregeling en een eindloonregeling. hierbij geldt dat tot een bepaalde leeftijd de eindloonregeling aangehouden wordt.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map