Eindloonregeling

Eindloonregeling

Home
Pensioenen
  Pensioen regelingen
   Middelloonregeling
   Eindloonregeling
   Lijfrente
   Levensloopregeling
   Spaarloon
   Koopsom
   Aandelenportefeuille
   Gematigd eindloonstelsel
   Beschikbarepremieregeling


Home > Pensioenen > Pensioen regelingen > Eindloonregeling

De eindloonregeling wordt ook wel final payregeling genoemd. De eindloonregeling is - net als de middelloonregeling - een zuivere salaris/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren dat de je als werknemer bij je werkgever in dienst bent geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode.

Bij de eindloonregeling is het uiteindelijke pensioeninkomen afhankelijk van het salaris dat de werknemer verdient op de Eindloon pensioendatum (of moment van uitdiensttreding). Dit houdt in dat bij salarisverhogingen deze verhogingen met terugwerkende kracht op de pensioentoezegging doorberekend zullen worden. Anders geformuleerd: de werkgever zal verplicht zijn bij salarisverhogingen de daardoor ontstane pensioentekorten over het verleden aan te zuiveren.

Bij sterk stijgende salarissen en/of sterk tegenvallende beleggingsresultaten draagt je werkgever de verantwoording voor de extra kosten. Minder risico voor jouw als werknemer dus. © magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map