Middelloonregeling

Middelloonregeling

Home
Pensioenen
  Pensioen regelingen
   Middelloonregeling
   Eindloonregeling
   Lijfrente
   Levensloopregeling
   Spaarloon
   Koopsom
   Aandelenportefeuille
   Gematigd eindloonstelsel
   Beschikbarepremieregeling


Home > Pensioenen > Pensioen regelingen > Middelloonregeling
De middelloonregeling wordt ook wel gemiddelde-salarisregeling of opbouwregeling genoemd. De middelloonregeling is - net als de eindloonregeling - een zuivere salaris/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt van het aantal jaren dat je als werknemer in dienst bent geweest en het salarisverloop tijdens deze werkzame periode.

Het op te bouwen pensioeninkomen is bij deze regeling een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen over de gehele periode van deelname aan de regeling. Je werkgever garandeerd deze pensioenopbouw. Dit is dus voordelig voor jouw als werknemer. Bij de pensioenopbouw wordt rekening gehouden met beleggingsrendementen op de ingelegde premies. Mochten de rendementen tegenvallen, dan zal je werkgever verplicht zijn de eventueel ontstane tekorten aan te zuiveren.

Bij de middelloonregeling tellen salarisverhogingen dus alleen mee voor de pensioenopbouw voor de toekomstige jaren en niet voor het verleden. Als in de jaren voor pensionering het salaris sterk stijgt, zal het uiteindelijke pensioeninkomen wel veel lager uitkomen dan de veelal gewenste 70% van het laatstverdiende salaris. De kans op een tekort van je pensioen is binnen deze regeling daarom groot. In sommige gevallen wordt hierop ingespeeld door een indexatie toe te passen op de pensioengrondslagen van het verleden.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map