WOZ waarde

WOZ waarde

Home
Hypotheken
  Hypotheek en belasting
   Fiscale gevolgen
     Kapitaalverzekering
     Hypotheekrente aftrek
     Bijleenregeling
     Eigenwoningregeling
     WOZ waarde
     Eigenwoningforfait
     Aftrekbare kosten

Home > Hypotheken > Hypotheek en belasting > Fiscale gevolgen > WOZ waarde
Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je woning. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde staat op de WOZ-beschikking die je van je gemeente heeft ontvangen.

Nog geen WOZ-beschikking ontvangen?
Als je een nieuwbouwwoning hebt gekocht waarvoor de gemeente nog geen WOZ-beschikking heeft afgegeven, moet je zelf de waarde van de woning (laten) schatten. Deze waarde kan je vaststellen door te kijken naar de waarde van soortgelijke woningen. Je kunt dus niet de waarde overnemen van een WOZ-beschikking die alleen betrekking heeft op de grond of op een gedeeltelijk afgebouwde woning. Als je later wel een WOZ-beschikking krijgt voor de afgebouwde woning, en hieruit blijkt dat je de waarde te hoog of te laag heeft ingeschat, neem dan contact op met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.
Als je een bestaande woning hebt gekocht en van de woning nog geen WOZ-beschikking heeft, kan je om zo'n beschikking vragen bij de gemeente.

Bezwaar gemaakt tegen WOZ-beschikking?

Het kan zijn dat je bij de gemeente een bezwaarschrift hebt ingediend, omdat je het niet eens was met de vastgestelde WOZ-waarde. Als je bezwaar is toegewezen, mag je uitgaan van de nieuw vastgestelde WOZ-waarde.
Heeft de gemeente nog geen uitspraak gedaan, dan moet je uitgaan van de WOZ-waarde die op de beschikking staat. Als de gemeente je bezwaar toewijst en het WOZ-waarde lager vaststelt, neem dan contact op met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

Geen WOZ-beschikking?
In bepaalde gevallen krijgt je geen WOZ-beschikking, bijvoorbeeld als het om een woning in het buitenland gaat of als je een woonboot hebt. Woonde je in een woonboot en heb je een beschikking van de gemeente ontvangen voor de roerendewoonruimtebelasting, dan kan je de waarde gebruiken die op deze beschikking staat.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map