Eigenwoningforfait

Eigenwoningforfait

Home
Hypotheken
  Hypotheek en belasting
   Fiscale gevolgen
     Kapitaalverzekering
     Hypotheekrente aftrek
     Bijleenregeling
     Eigenwoningregeling
     WOZ waarde
     Eigenwoningforfait
     Aftrekbare kosten

Home > Hypotheken > Hypotheek en belasting > Fiscale gevolgen > Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die je hoofdverblijf was. Gebruik voor het bepalen van het eigenwoningforfait de volgende tabel.

Waarde van de woning:   Forfait:
meer dan: niet meer dan:
- € 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,20%
€ 25.000 € 50.000 0,35%
€ 50.000 € 75.000 0,45%
€ 75.000 - 0,60%

Het eigenwoningforfait is maximaal € 9.150,-

Geen of geringe eigenwoningschuld
Als je een eigen woning hebt die je hoofdverblijf is en je hebt geen of weinig aftrekbare kosten eigen woning, dan heb je mogelijk recht op aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Deze aftrek wordt verleend als het saldo van het eigenwoningforfait min de aftrekbare kosten, zoals (hypotheek)rente, positief is. De aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten die daar betrekking op hebben. Door deze aftrek kan de bijtelling van het eigenwoningforfait nooit leiden tot een per saldo positief inkomensbestanddeel in box 1.

Voorbeeld:
Eigenwoningforfait € 1.200
Aftrekbare (hypotheekrente) en kosten € 1.000 -
Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning € 200
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld € 200

Als je naast het eigenwoningforfait inkomsten hebt uit tijdelijke verhuur van de eigen woning en/of een belastbaar deel van een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning, dan leiden die inkomsten per saldo wel tot een bijtelling.

Deel van jaar eigen woning
Als je maar een deel van het jaar een eigen woning had, dan moet je een evenredig deel van het eigenwoningforfait aangeven. Als je bijvoorbeeld een half jaar een eigen woning had, dan geldt ook de helft van het eigenwoningforfait en de helft van € 9.150,- als maximumbedrag.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map