Eigenwoningregeling

Eigenwoningregeling

Home
Hypotheken
  Hypotheek en belasting
   Fiscale gevolgen
     Kapitaalverzekering
     Hypotheekrente aftrek
     Bijleenregeling
     Eigenwoningregeling
     WOZ waarde
     Eigenwoningforfait
     Aftrekbare kosten

Home > Hypotheken > Hypotheek en belasting > Fiscale gevolgen > Eigenwoningregeling

Wanneer eigenwoningregeling?

De eigenwoningregeling geldt voor de woning waarvan jij of je fiscale partner in 2005 eigenaar was en die je gebruikte als hoofdverblijf. Je kunt maar 1 woning als hoofdverblijf hebben. Heb je een fiscale partner? Dan kan je samen ook maar 1 hoofdverblijf hebben. De eigenwoningregeling geldt ook als je of je fiscale partner vruchtgebruiker was volgens erfrecht. Bij een vruchtgebruiktestament geldt de eigenwoningregeling nog maximaal 2 jaar na overlijden als de nalatenschap nog niet was afgewikkeld.

De eigenwoningregeling geldt ook voor:

  • een woning waarvan je of je fiscale partner voor de grond het recht van erfpacht of opstal had;
  • een woning op basis van een lidmaatschap van een coöperatieve flatvereniging;
  • een woonboot of woonwagen met een vaste lig- of standplaats.


Een woning die niet je hoofdverblijf was, valt in box 3: voordeel uit sparen en beleggen. Het kan echter voorkomen dat je tijdelijk 2 woningen had of tijdelijk niet in je woning woonde. In bijzondere situaties vallen deze woningen tijdelijk toch onder de eigenwoningregeling. Hierdoor kan je bijvoorbeeld de hypotheekrente blijven aftrekken. Dit geldt in de volgende situaties:

  • Je verhuisde naar een andere woning, je oude woning stond sindsdien leeg en was nog niet verkocht.
  • Je had een andere woning en je ging er niet direct in wonen en deze woning stond leeg of was nog in aanbouw.
  • Je verliet je eigen woning en je voormalige fiscale partner is in de woning blijven wonen.
  • Je was opgenomen in een AWBZ-instelling (zoals een verzorgingshuis of een verpleeghuis).
  • Je was tijdelijk uitgezonden of overgeplaatst waardoor je woning leegstond.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map