Overzicht aftrekposten

Overzicht aftrekposten

Home
Hypotheken
  Hypotheek en belasting
   Fiscale gevolgen
     Aftrekbare kosten
       Overzicht aftrekposten

Home > Hypotheken > Hypotheek en belasting > Fiscale gevolgen > Aftrekbare kosten > Overzicht aftrekposten

Aftrekbare rente over en kosten van geldleningen zijn:

 • rente over en kosten van de eigenwoningschuld voor je eigen woning. Als je rente hebt ontvangen op een bouwdepot, dan moet je die rente aftrekken van de betaalde rente;
 • notariskosten en de kadastrale rechten voor de hypotheekakte;
 • bouwrente die betrekking heeft op de periode nadat de voorlopige koopovereenkomst werd gesloten;
 • afsluitprovisie. Hiervoor geldt: je mag niet meer dan 1,5% van de schuld en maximaal € 3.630 aftrekken.
 • taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van een lening);
 • bemiddelingskosten en de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie; rente van schulden voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming;
 • rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met de koop, verbouwing of onderhoud van je woning, bijvoorbeeld notariskosten;
 • betaalde boeterente;
 • rente van leningen voor financiering van kosten die samenhangen met het aangaan van de lening voor de koop van je woning, bijvoorbeeld voor afsluitprovisie.


Niet aftrekbaar zijn bijvoorbeeld:

 • aflossing van de eigenwoningschuld;
 • overdrachtsbelasting en omzetbelasting;
 • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte;
 • bouwrente die betrekking heeft op de periode voordat de voorlopige koopovereenkomst werd gesloten;
 • kosten van onderhoud en verbetering. Voor een rijksmonumentenpand kan je onder bepaalde voorwaarden een aftrek krijgen; rente van leningen voor de eigen woning, afgesloten tussen fiscale partners of huisgenoten onderling;
 • rente van leningen die je bent aangegaan voor een woning die je van je fiscale partner of huisgenoot hebt gekocht. Dit geldt alleen voor het deel van de schuld dat hoger is dan de oorspronkelijke schuld op die woning;
 • rente van leningen die je bent aangegaan om aftrekbare rente over en kosten van geldleningen te betalen. Bijvoorbeeld een lening om de boeterente of bouwrente te betalen.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map