Toekomst hypotheekrenteaftrek

Toekomst hypotheekrenteaftrek

Home
Hypotheken
  Hypotheek en belasting
   Belastingstelsel
   Fiscale gevolgen
   Toekomst hypotheekrenteaftrek

Home > Hypotheken > Hypotheek en belasting > Toekomst hypotheekrenteaftrek
Meer en meer komen er berichten dat het huidige systeem, waarbij de hypotheekrente van de inkomstenbelasting kan worden afgetrokken, niet langer houdbaar is. Steeds meer politici, maar ook de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), laten voorzichtige ‘bommetjes’ vallen om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Zeker nu er vanuit de Europese Unie ook al bezwaar is gemaakt tegen het huidige belastingstelsel van Nederland.

De feiten

De hypotheekrenteaftrek is ooit ingevoerd ter stimulatie van het eigen woningbezit. Deze regel in combinatie met de geleidelijk dalende hypotheekrente (sinds 1981) heeft er voor gezorgd dat het percentage woningbezitters aan het eind van de twintigste eeuw een gigantische sprong heeft gemaakt.

De kosten van de hypotheekrenteaftrek bedroegen meer dan € 7 miljard. De rente stond dat jaar op een historisch laagtepunt, waaruit blijkt dat de kosten voor de Nederlandse staat drastisch zullen oplopen indien de rente stijgt.

Naast die € 7 miljard, werd er door de staat ‘slechts’ € 1.5 miljard besteed aan huursubsidie. De grootste reden hiervan is dat huursubsidie alleen voor de allerlaagste inkomens beschikbaar is, hypotheekrenteaftrek is er echter voor iedereen.

Het onderwerp hypotheekrenteaftrek ligt politiek zeer gevoelig, aangezien een groot deel van de kiesgerechtigden een eigen woning hebben en hun financiële toekomst hebben afgesteld op dit systeem. Afschaffing zou grote problemen bij jonge gezinnen en andere minder financieel daadkrachtigen opleveren.

Desondanks heeft de regering de laatste jaren al enkele maatregelen doorgevoerd, denk hierbij aan de regeling dat de aftrek alleen nog geldt voor de eigen woning en eventuele verbeteringen hieraan. Ook is ingevoerd dat de hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar mag duren en ook is de bijleenregeling ingevoerd. Deze regeling zorgt er voor dat ‘winst’ uit de verkoop van je huis niet langer vrij valt, maar gebruikt moet worden in de aankoop van een ander huis.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map