Aandelen

Aandelen

Home
Beleggen
  Aandelen
   Agio en Disagio
   Winstaandelen
   Prioriteitsaandelen
   Preferente aandelen
   Aandelen stemrecht
  Beleggersprofiel
  Obligaties
  Opties
  Deposito's
  Futures
  Vastgoed
  Belasting
  Beleggingsfondsen
  Beurs
  Risico’s en kansen
  Economie
  Beurs nieuws


Home > Beleggen > Aandelen

Aandelen zijn bewijzen van eigendom van een bedrijf. Met één of meerdere aandelen bezit je dus een deel van een bedrijf. Als aandeelhouder heb je dus invloed op het bedrijf, welke je in de algemene of buitengewone algemene vergaderingen kunt gebruiken om bijvoorbeeld te stemmen voor (of tegen) de jaarrekeningen.

Daarnaast heb je als aandeelhouder recht op dividend. Hoewel het uitkeren van dividend géén verplichting is voor het bedrijf. Daarnaast kan het uit te keren dividend worden aangewend voor het bedrijf zelf.
 
Aandelen aan toonder

De meeste aandelen zijn aandelen aan toonder. Dit houdt in dat er een papier(fysiek stuk) bestaat van het aandeel. De houder van dit fysieke stuk is eigenaar van het aandeel. Om meer te weten te komen over de verschillende soorten, lees dan de rest over aandelen aan toonder.

Aandelen met of zonder stemrecht

Als je aandelen bezit, kunnen dit aandelen zijn met of zonder stemrecht, wat de gevolgen zijn van dit recht kan je lezen onder, aandelen met of zonder stemrecht.

Prioriteitsaandelen

Als je prioriteitsaandelen bezit dan heb je meer zeggenschap in een onderneming dan de gewone aandeelhouders. Hoe dit in zijn werk gaat is te lezen onder, prioriteitsaandelen.

Aandelen op naam

Aandelen op naam zijn niet afhankelijk van degene die het fysieke aandeel bezit, dit is wel het geval bij aandelen aan toonder. Wat hiervan de gevolgen zijn, kan je lezen onder aandelen op naam.

Preferente aandelen

Als je preferente aandelen bezit ben je net als bij gewone aandelen mede eigenaar van een bedrijf. Wat de verdere eigenschappen zijn van deze aandelen kan je lezen onder preferente aandelen.

Winstaandelen

Winstaandelen vertegenwoordigen niet het kapitaal van de onderneming en ook niet een materiële inbreng. Wat deze aandelen wel vertegenwoordigen kan gelezen worden onder, winstaandelen.

Agio en Disagio

Als je aandelen bezit kun je agio en disagio behalen met deze aandelen. Wat deze termen inhouden valt te lezen onder, agio en disagio.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiële links | site map