Aandelen met of zonder stemrecht

Aandelen met of zonder stemrecht

Home
Beleggen
  Aandelen
   Agio en Disagio
   Winstaandelen
   Prioriteitsaandelen
   Preferente aandelen
   Aandelen stemrecht


Home > Beleggen > Aandelen > Aandelen stemrecht

Aandeel met stemrecht
Als je aandeelhouder bent, dan heb je recht op stemmen bij de vergadering van aandeelhouder. Voor elk aandeel wat je dan bezit heb je recht op een stem. Als je nu 25 aandelen bezit bij een totaal aantal aandelen van 100, dan heb je recht op 25 stemmen.

Als nu iemand een voorstel doet waar de aandeelhouder over moeten stemmen, dan geld, de meeste stemmen tellen. Als er dus 51 voor stemmen en 49 tegen, dan wordt het voorstel aangenomen. De onderwerpen waarover gestemd moet worden zijn bijvoorbeeld: een wijziging van de statuten van een bedrijf, de uitkering van dividend, het vaststellen van het jaarverslag of een fusie of overname.

Aandeel zonder stemrecht
Bij de aandelen zonder stemrecht ontvang je alleen de dividend die aan het aandeel vastzit. Dit dividend is hetzelfde als de aandelen met stemrecht en mag hiervan absoluut niet afwijken. Het Nederlandse recht kent geen aandelen zonder stemrecht, ook meervoudig stemrecht op aandelen met stemrecht is beperkt toegestaan.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map