Aandelen aan toonder

Aandelen aan toonder

Home
Beleggen
  Aandelen
   Agio en Disagio
   Winstaandelen
   Prioriteitsaandelen
   Preferente aandelen
   Aandelen stemrecht


Home > Beleggen > Aandelen

De meeste aandelen zijn aandelen aan toonder. Dit houdt in dat er een papier(fysiek stuk) bestaat van het aandeel. De houder van dit fysieke stuk is eigenaar van het aandeel. Op deze manier zijn de aandelen veel makkelijker verhandelbaar; je geeft het papier over aan iemand anders via de beurs dan wel direct en het aandeel heeft een nieuwe eigenaar.

De aandelen aan toonder zijn onder te verdelen in:
K-stukken
CF-stukken
Global notes

K-stukken
K-stukken zijn de klassieke stukken en bestaan uit een mantel en een dividendblad.

De mantel is het aandeel zelf, met hierop onder andere de naam van de onderneming, de plaats waar ze gevestigd zijn en de nominale waarde van het aandeel. De nominale waarde van het aandeel is de waarde die op het aandeel staat gedrukt. Dit betekent niet dat je het aandeel voor dit bedrag kunt kopen. Deze nominale waarde heeft tegenwoordig niet zoveel betekenis meer.

Het dividendblad bestaat uit dividendbewijzen. Als een onderneming dividend uitkeert, dan gebeurt dit altijd op een bepaald dividend bewijsnummer. De aandeelhouder knipt dan het dividendbewijs met dit nummer van het dividendblad en levert dit in bij de bank, in ruil voor het dividend. Dit systeem gebruikt men tegenwoordig nog maar zelden.

CF-stukken
CF-stukken bevatten geen dividendblad en bestaan dus enkel uit een mantel. Het verschil met de K-stukken is dat de aandeelhouder geen dividendbewijs hoeft in te leveren. Het dividend wordt automatisch uitgekeerd aan de aandeelhouder.

Het Centrum voor Fonds administratie houdt bij op welke dividendbewijzen er dividend is uitgekeerd. De bank bewaart de stukken voor de belegger. Wil de belegger toch de stukken in zijn bezit hebben, dan moet hij deze ruilen voor een K-stuk bij een ruildepot. Ook dit systeem is inmiddels verouderd. Tegenwoordig bezitten de beleggers geen fysieke stukken meer. De fysieke stukken liggen opgeslagen in een kluis bij het Necigef. Necigef staat voor Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. en is een onderdeel van Euronext Amsterdam.
Sinds het in leven roepen van het Necigef gaat het effectenverkeer bijna altijd giraal. Overboeking van effecten gebeurt zonder dat de fysieke stukken worden verplaatst, de effecten gaan gewoon van de ene effectenrekening naar de andere. Vroeger gebeurde dit door de fysieke stukken te verplaatsen naar de betreffende bank.

Global notes
Global notes zijn in het leven geroepen om het gebruik van de fysieke stukken als het waren te vervangen. In plaats van 10.000 losse aandelen uit te geven van 100,- , geeft een onderneming nu een verzamelbewijs uit dat alle 10.000 stukken omvat en dus een waarde heeft van 1.000.000,-. Het verzamelbewijs wordt in dit geval de global note genoemd. Omdat dit veel in ruimte van de kluizen in de bank scheelt zullen in de toekomst veel aandelen de omzetting krijgen in global notes. Omdat er wettelijk een fysiek bewijs moet zijn van een effect is een global note een goede oplossing. Omdat het in de praktijk voorkomt dat aandelen worden krijt geraakt is het bijna onmogelijk om het totaal aantal aandelen dat uitgegeven is door een onderneming terug te vinden. De global note die dan wordt uitgegeven omvat dan niet het gehele aandelenkapitaal, maar slecht het gedeelte wat geregistreerd is bij Necigef

Aangezien het niet mogelijk is om bij een global note fysieke stukken te leveren aan de aandeelhouder. Krijgt hij een recht op naam, dat betekent dat hij in het aandeelhouder register komt van de onderneming.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map