Obligaties

Obligaties

Home
Beleggen
  Aandelen
  Beleggersprofiel
  Obligaties
  Opties
  Deposito's
  Futures
  Vastgoed
  Belasting
  Beleggingsfondsen
  Beurs
  Risico’s en kansen
  Economie
  Beurs nieuws

Home > Beleggen > Obligaties

Een obligatie is een schuldbrief welke verhandelbaar is. De obligatie is eigenlijk een lening die een bedrijf uitgeeft als deze geld nodig heeft. De obligatie is meestal aan toonder. De leningen kunnen worden uitgegeven door een overheidsinstelling, een bedrijf of andere instelling. Een obligatie is een gedeelte van een grote lening, deze lening wordt eigenlijk onderverdeeld over verschillende obligaties. Een lening van bijvoorbeeld 10 miljoen Euro kan bijvoorbeeld worden verdeeld in 10.000 stukken van 1.000,- Euro. De waarde van een obligatie bevatten onder andere de nominale waarde, de rente vergoeding en de aflossing.

Nominale waarde
De nominale waarde van een obligatie geeft de oorspronkelijke waarde waarvoor de obligatie is uitgegeven weer. Dit bedrag wordt aan het einde van de looptijd afgelost. De prijs die betaald moet worden voor de obligatie kan afwijken van de nominale waarde. De nominale waarde van een obligatie is meestal een afgerond bedrag. Bijvoorbeeld 100,- Euro

Couponrente
De couponrente is het percentage dat jaarlijks over de nominale waarde van de obligatie wordt uitgekeerd. De couponrente licht meestal al vast, maar kan ook variabel zijn.

Rekenvoorbeeld:
Couponrendement = jaarlijkse couponrente / prijs van de obligatie

Aflos voorwaarden
Als een obligatielening aan het einde van de looptijd in zijn geheel wordt afgelost, zonder dat dit vervroegd mogelijk is dan heet de obligatielening een bullet-lening. Op dit moment geeft de Nederlandse staat alleen nog bullet-leningen uit. Een bullet-lening geeft zekerheid van het moment van aflossen.

Het is ook mogelijk dat in de voorwaarde van een obligatielening is overeengekomen dat er een aflossingsperiode is. Dan is het mogelijk dat je lening vervroegd wordt afgelost. De aflossing kan dan plaatsvinden via een uitloting of naar rato. Bij aflossing naar rato wordt binnen een aflossingsperiode jaarlijks een gelijk bedrag uitgekeerd. Is de periode van aflossing 10 jaar, dan krijg je per jaar 10% van de obligatielening. Bij een uitloting van obligaties worden de uitgelote obligatie vervroegd afgelost, nu weet je dus niet wanneer je het uitgeleende bedrag uitgekeerd krijgt.

Ook kunnen er in de voorwaarde van de obligatielening vermeld staan dat de lening in zijn geheel niet wordt afgelost. Een lening zonder aflossing, ofwel een lening met oneindige looptijd. Wordt perpetuele lening genoemd.

Rekenvoorbeeld:
Aflossingsrendement = ((aflossingswaarde-aanschafwaarde) / resterende looptijd in jaren) / prijs van de obligatie.

Converteerbare obligatie
De houder van een converteerbare obligatie heeft, naast een vaste jaarlijkse rentevergoeding en aflossing tegen de nominale waarde aan het eind van de looptijd, het recht om gedurende een bepaalde periode zijn obligatie om te wisselen in een van te voren vastgesteld aantal aandelen van de instelling die de converteerbare obligatie heeft uitgegeven. De periode waarin omwisseling kan plaatsvinden heet de conversieperiode en het aantal aandelen dat bij omwisseling van de obligatie kan worden verkregen heet de conversieverhouding.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiële links | site map