Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen

Home
Beleggen
  Aandelen
  Beleggersprofiel
  Obligaties
  Opties
  Deposito's
  Futures
  Vastgoed
  Belasting
  Beleggingsfondsen
  Beurs
  Risico’s en kansen
  Economie
  Beurs nieuws

Home > Beleggen > Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen kan je op verschillende manieren onderverdelen. Je kan ze onderverdelen naar het soort fonds, namelijk: open end of closed end. Ook kan er gekeken worden naar de aard van de beleggingen. Verder kan je de fondsen onderverdelen in beurs genoteerde fondsen en een niet beurs genoteerde fondsen.

Wat is eigenlijk een beleggingsfonds?
Een beleggingsfonds is een organisatie, die zich bezig houd met het beleggen van geld in producten die waarden vertegenwoordigen, je kan dan denken aan effecten, aandelen, obligaties, liquiditeiten en vastgoed. De organisatie van een beleggingsfonds belegt het geld voor een groep beleggers. De beleggers die het geld verschaffen hebben geen zeggenschap over het dagelijks beheer van hun beleggingen. De beleggingsfondsen hebben als doe een zo hoog mogelijk rendement te halen voor hun deelnemende beleggers.

Open-end Beleggingsfonds
De instantie die het fonds beheerd houdt bij een open-end systeem de beurskoers zo dicht mogelijk bij de intrinsieke waarde per aandeel (intrinsieke waarde is het eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen). Zo is degene die de aandelen koop er altijd zeker van dan hij zijn aandelen kan verkopen tegen een prijs die gelijk is aan de werkelijke waarde van dat aandeel

Closed-end beleggingsfonds
Bij een Closed-end beleggingsfonds is de prijs van de aandelen afhankelijk van de vraag en aanbod op de markt. De beurskoers van z'n fonds is vaak niet gelijk aan de intrinsieke waarde van een aandeel.

Beursgenoteerde fondsen
De fondsen die op de beurs zijn genoteerd, zijn genoteerd aan deBeurs borden effectenbeurs. Dit betekent dat een aandeel verhandelbaar moet zijn via een bank of een tussenpersoon.

Verder staat een fonds wat op de beurs genoteerd staat onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB). Als je onder toezicht staat van DNB ben je verplicht te publiceren. Dit publiceren houd in dat je de resultaten van een betreffend fonds moet melden en een prospectus moet uitgeven waarin staat wat het beleid van beleggen is. Ook is er dan de verplichting dat je de koersen van de aandelen in het fonds moet vermelden, dit gebeurt netto, dus alle kosten zijn hier dan al vanaf gehaald.

Niet beursgenoteerde fondsen
Bij fondsen die niet op de beurs genoteerd zijn is het niet mogelijk om de aandelen van deze fondsen op de beurs te verhandelen. Dit betekend dat je de aandelen direct bij de fondsbeheerder moet inkopen. De fondsbeheerder is vaan een bank of een verzekeraar. Ook is het belangrijk om te weten dat z'n fonds niet onder toezicht staat van DNB, hierdoor zijn ze niet verplicht te publiceren en hoeven ze geen prospectus uit te geven. Er zijn geen regels voor de publicatie van de koersen, het is dus onduidelijk of de kosten al zijn verrekent met de koers.

Soorten

Aandelen fondsen
Aandelen fondsen investeren in aandelen. Deze fondsen kopen op het juiste moment aandelen van een bedrijf en verkoopt deze weer op het juiste moment. Door op het juiste moment aandelen te kopen en verkopen wordt er door een fonds een rendement(winst) behaalt dit rendement wordt weer in het fonds gestopt. Het dividend dat ontvangen wordt als een bedrijf winst heeft gemaakt worden ook aan het fonds toegeschreven. Het toeschrijven van winst dan wel dividend gebeurd door middel van het aankopen van meer aandelen.

Obligatie fondsen
Obligatie fondsen beleggen in obligaties. Obligaties zijn eigenlijk geldleningen. Deze obligaties hebben meestal een vast rendement op de einddatum. Door dit vaste rendement heb je een laag risico. Ook is er een laag risico omdat de uitgevende instelling van de obligaties vaak de overheid is. Er zijn ook obligaties met een hoog risico.

Vastgoed fondsen
De vastgoed fondsen beleggen in vastgoed. Indien je een groot kapitaal bezit, kun je direct vastgoed aankopen. Maar ook kun je dit via een fonds doen(indirect). Het rendement behaal je over een langere periode, dit omdat er gewerkt wordt met langlopende contracten, bijvoorbeeld huurovereenkomsten. Zo kun je wel weten wat je rendement is. Ook bij de verkoop van het vastgoed kan je een rendement boeken aan de hand van de verkoopwinst op het vastgoed.

Valuta fondsen
Valuta fondsen beleggen in rentedragende waarden, zoals leningen, certificaten en deposito's. Deze fondsen kunnen ook beleggen in buitenlandse valuta, zoals dollars en ponden. Hoe werkt dit? Als je geld belegt in andere valuta, koop je eigenlijk een andere valuta, je koopt bijvoorbeeld Dollars voor je Euro's. Als nu de Dollar meer waard wordt krijg je meer Euro's terug.


Voordelen beleggen in fondsen:
  • Door grote hoeveelheid beleggers in het fonds, kunnen de kosten verdeeld worden over alle deelnemers zodat het per deelnemer minder kosten worden berekent..

  • Door de grote hoeveelheid beleggers, kan het risico over veel personen worden verdeeld en wordt hiermee het rendement op de belegging hoger en het risico per belegger kleiner.

  • Er zijn veel verschillende beleggings varianten mogelijk. Ook gecombineerd.

  • Het beleggen wordt door iemand gedaan die er verstand van heeft. Je hoeft dus maar een beperkte kennis te hebben van de beleggersmarkt.

Nadelen beleggen in fondsen:

  • Het beleggen gebeurt door een vreemde.

  • Je bent erg afhankelijk van de koersen een aankoop-momenten en je kunt geen invloed uitoefenen.

  • Er kunnen hoge kosten aan verbonden zijn.

  • Laat je niet misleiden door reclames van resultaten die behaalt zijn het wil niet zeggen dat die resultaten weer behaalt worden.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiële links | site map