Aandelen op naam

Aandelen op naam

Home
Beleggen
  Aandelen
   Agio en Disagio
   Winstaandelen
   Prioriteitsaandelen
   Preferente aandelen
   Aandelen stemrecht


Home > Beleggen > Aandelen

Aandelen op naam zijn niet afhankelijk van degene die het fysieke aandeel bezit, dit is wel het geval bij aandelen aan toonder. Wordt het fysieke aandeel vernietigd, dan blijft de rechtsverhouding met de vennootschap gewoon bestaan. Aandelen op naam kunnen meestal wel vrij worden verhandeld, dit mits de aandelen van een NV zijn zonder blokkerings regeling.

De nieuwe aandeelhouder dient opgenomen te worden in het aandeelhoudersregister van het bedrijf. Zolang er niets bekent is van de overdracht van het aandeel bij het bedrijf, kunnen de rechten die aan het aandeel zitten niet worden uitgeoefend. De overdracht van aandelen op naam moeten in Nederland altijd worden vastgelegd in een notariële akte die door de notaris wordt opgemaakt.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map