Rood staan

Rood staan

Home
Leningen
  Soorten leningen
   Doorlopend krediet
   Persoonlijke lening
   Rood staan
   Huurkoop
   Postorderbedrijf
   Leasen
   Klantenkaarten
   Creditcards
   Voorschot effecten
   Belening levensverzekering
   Hypotheken
   Overwaarde krediet
   Lenen met onderpand
   Lenen voor studenten
   Achtergestelde lening
   Mini kredieten
   Zakelijke lening


Home > Leningen > Soorten leningen > Rood staan

Als je beschikt over een krediet gekoppeld aan je betaalrekening bij de bank, mag je rood staan op je betaalrekening (Rekening Courant) tot een afgesproken bedrag (de limiet). Elke bank heeft voor zo'n kredietfaciliteit een andere naam (bijvoorbeeld ‘Girokwartaalkrediet’ of ‘Privé-limiet’). Je betaalt bij afgesproken rood staan een lagere rente dan bij een ongeoorloofd rood staan.


De hoogte van de limiet is vaak afhankelijk van het bedrag dat maandelijks op de rekening binnenkomt. De limiet kan bijvoorbeeld de hoogte van het maandsalaris zijn. De roodstand moet veelal binnen drie maanden aangezuiverd zijn. Met name wanneer het gaat om kortlopende tekorten is het handig deze via de betaalrekening te financieren. De hoogte van de rente ligt doorgaans tussen die van een doorlopend krediet en die van een persoonlijke lening in.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map