Prepensioen & VUT

Prepensioen & VUT

Home
Pensioenen
  Pensioen vragen
   Pensioenregeling
   Algemene vragen
   AOW & ANW
   Aanvragen & rechten
   Ingaan van pensioen
   Pensioen & overlijden
   Pensioen & scheiding
   Prepensioen & VUT
   Bijzondere omstandigheden
   Pensioenbreuk
   Pensioengat
   Pensioen & belasting


Home > Pensioenen > Pensioen vragen > Prepensioen & VUT

Ik heb een prepensioenregeling. Is dat nog toegestaan?

Als je op 1 januari 2005 55 jaar of ouder was, mag de prepensioenregeling voort te zetten. Dit hangt wel af van de afspraak die gemaakt is tussen jou en je werkgever.

Is het mogelijk om de levensloopregeling te gebruiken als prepensioen?

Ja, dat is mogelijk. In de levensloopregeling mag je maximaal 210% van je salaris opsparen. Het geld uit de levensloopregeling kun je dan gebruiken om eerder te stoppen met werken. Het sparen via de levensloopregeling is mogelijk sinds 2006.

Ik heb in het verleden vroegpensioen opgebouwd. Wat gebeurt er met dit pensioen?


Het pensioen dat is opgebouwd met een lagere pensioenleeftijd (het vroegpensioen) mag gewoon op de lagere leeftijd uitgekeerd worden. Het pensioen mag ook worden doorgeschoven naar het ouderdomspensioen op 65e jarige leeftijd. Het pensioen wordt dan hoger. Het opgespaarde bedrag van het vroegpensioen kan worden gestort in de levensloopregeling.

Ik heb in het verleden overbruggingspensioen opgebouwd. Wat gebeurt er met dit pensioen?

Het opgebouwde overbruggingspensioen mag gewoon op de ingangsdatum uitgekeerd worden. Het pensioen mag ook worden doorgeschoven naar het ouderdomspensioen dat je krijgt vanaf je 65e jaar. Dat pensioen wordt dan hoger. De waarde van het overbruggingspensioen kan worden gestort in de levensloopregeling. Wat je precies kunt doen in je pensioenregeling hangt af van afspraken tussen jou, je werkgever en het pensioenfonds.

Ik heb in het verleden prepensioen opgebouwd. Wat gebeurt er met dit pensioen?

Het opgebouwde prepensioen mag gewoon op de ingangsdatum uitgekeerd worden. Maar het prepensioen mag ook doorgeschoven worden naar het ouderdomspensioen dat je krijgt vanaf je 65e jaar. Dat pensioen wordt dan hoger. De waarde van het prepensioen kan worden gestort in de levensloopregeling. Wat je precies kunt doen in je pensioenregeling hangt af van afspraken tussen jou, je werkgever en het pensioenfonds.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map