Pensioenbreuk

Pensioenbreuk

Home
Pensioenen
  Pensioen vragen
   Pensioenregeling
   Algemene vragen
   AOW & ANW
   Aanvragen & rechten
   Ingaan van pensioen
   Pensioen & overlijden
   Pensioen & scheiding
   Prepensioen & VUT
   Bijzondere omstandigheden
   Pensioenbreuk
   Pensioengat
   Pensioen & belasting


Home > Pensioenen > Pensioen vragen > Pensioenbreuk

Een pensioenbreuk kan ontstaan als je wisselt van een werkgever, dit komt doordat bij de ander baan een andere pensioenregeling wordt gehanteerd. Bijvoorbeeld bij de werkgever waar je weg gaat wordt gebruik gemaakt van een eindloonregeling en bij je nieuwe baan werken ze met de middelloonregeling.

Het is ook mogelijk dat een pensioenbreuk ontstaat doordat je tijdelijk werkeloos of arbeidsongeschikt bent, tijdelijk in het buitenland gaat wonen, enige tijd onbetaald verlof neemt, doordat je eerder stopt met werken, je een deeltijd baan hebt en ook scheiding kan invloed hebben op je pensioen. Door deze veranderingen in het leven sluiten de pensioenen niet op elkaar aan waardoor de breuk ontstaat.

Oplossing voor de pensioenbreuk, waardeoverdracht en indexering

Waardeoverdracht
Een pensioenbreuk is op te lossen door waardeoverdracht of indexering. Waardeoverdracht houd in dat je het reeds opgebouwde pensioen meeneemt naar je nieuwe werkgever. Zo groeien de oude pensioenaanspraken mee met het nieuwe. Het is niet altijd voordelig om van waardeoverdracht gebruik te maken. Soms heeft dit alleen zin als de nieuwe regeling een eindloonregeling is. Ook kan je er voor kiezen om het pensioen te regelen via de oude regeling.

Indexering
Indexering betekent dat het pensioen waardevast of welvaartsvast wordt gehouden. Zo wordt een waardevast pensioen aangepast(geïndexeerd) de prijsstijgingen en een welvaartsvast pensioen aangepast aan de loonstijging. Het indexeren van de pensioenen wordt gedaan door de pensioenfondsen.

Pensioen bij ontslag

Als je ontslagen wordt betekent dit dat je niet meer deelneemt aan een pensioenregeling bij een werkgever. Doordat je niet meer deelneemt, loop je een pensioenbreuk op.

Als je nu ontslagen wordt heb je vaak het recht op een WW-uitkering. Als je hier recht op hebt dan kan het zo zijn dat je ook recht hebt op een bijdrage uit het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering(FVP). De bedragen die worden door het fonds betaald aan de pensioenuitvoerder van je ex-werkgever om zo je pensioenopbouw voort te kunnen zetten.

De voorwaarde voor FVP bijdragen zijn:

  • Je moet op het moment van ontslag 40 jaar of ouder zijn. Dit omdat jongere mensen doorgaans sneller een baan zullen vinden en dus een kleiner risico hebben bij de breuk die veroorzaakt wordt.
  • De periode waarover je een bijdrage van het FVP ontvangt is gekoppeld aan de duur van de loongerelateerde WW-uitkering.
  • Als je op het moment van ontslag 58 jaar of ouder bent en in aanmerking komt voor een verlengde vervolguitkering WW (niet-loongerelateerd) dan heb je ook recht op een bijdrage van de FVP.
  • De hoogte van de bijdrage wordt gekoppeld aan het maximum WW-uitkeringsdagloon.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map