Aanvragen & rechten

Aanvragen & rechten

Home
Pensioenen
  Pensioen vragen
   Pensioenregeling
   Algemene vragen
   AOW & ANW
   Aanvragen & rechten
   Ingaan van pensioen
   Pensioen & overlijden
   Pensioen & scheiding
   Prepensioen & VUT
   Bijzondere omstandigheden
   Pensioenbreuk
   Pensioengat
   Pensioen & belasting


Home > Pensioenen > Pensioen vragen > Aanvragen & rechten

Moet ik zelf mijn pensioen aanvragen?

Meestal stuurt je pensioenuitvoerder automatisch drie tot vier maanden voor je pensioengerechtigde leeftijd een aanvraagformulier. Ontvang je dit formulier niet neem dan contact met op met je pensioenfonds/levensverzekeraar.

Hoe kom ik erachter waar ik pensioen heb opgebouwd?

Het is mogelijk dat je pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij waar je pensioen opgebouwd is van naam veranderd is. In dit geval is het lastig om je pensioen te achterhalen. Bij twijfel neem contact op met de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

Ben ik mijn pensioenrechten kwijt als ik werkloos wordt?


Het door jouw opgebouwde pensioen is en blijft van jou. Word je werkloos, dan bouw je geen pensioen meer op. Ben je 40 of ouder, dan kun je in aanmerking komen voor een voortzetting van de pensioenregeling via de FVP-regeling (voor meer informatie kun je de site van de SVB bezoeken).

Ben ik mijn pensioenrechten kwijt als ik ontslag neem?


Wat je aan pensioen hebt opgebouwd blijft van jou. Stop je  met je baan dan bouw je in principe geen pensioen meer op.

Hoe zit het met rechten op nabestaandenpensioen?

Of je na uitdiensttreding recht hebt op nabestaandenpensioen hangt af van de vraag of het nabestaandenpensioen is opgebouwd of slechts op risicobasis is verzekerd. Nabestaandenpensioen op risicobasis vervalt namelijk bij ontslag, op nabestaandenpensioen dat opgebouwd is behoud je wel.

Kan mijn pensioen overgedragen worden?


Ja, maar vaak moet dat binnen een bepaalde termijn gebeuren. Overdragen kan soms verstandig zijn. Vraag de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever om uit te rekenen wat het beste is.

In welke gevallen is waardeoverdracht verstandig?


Als je in je nieuwe baan een eindloonregeling krijgt dan kan waardeoverdracht verstandig zijn, zeker als je verwacht bij je nieuwe werkgever carrière te maken. Zellfs als je nieuwe werkgever geen eindloonregeling heeft dan kan overdracht toch verstandig zijn. Bijvoorbeeld als je verwacht dat de indexering in de nieuwe pensioenregeling beter is dan in de oude.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map