Pensioen & belasting

Pensioen & belasting

Home
Pensioenen
  Pensioen vragen
   Pensioenregeling
   Algemene vragen
   AOW & ANW
   Aanvragen & rechten
   Ingaan van pensioen
   Pensioen & overlijden
   Pensioen & scheiding
   Prepensioen & VUT
   Bijzondere omstandigheden
   Pensioenbreuk
   Pensioengat
   Pensioen & belasting


Home > Pensioenen > Pensioen vragen > Pensioen & belasting

Het gedeelte wat je zelf betaald aan je pensioen wordt van je brutoloon ingehouden, ook een werkgever betaald doorgaans mee aan je pensioen. De belastingdienst ziet deze bijdrage echter niet als een loon en daarom wordt dit niet belast. Als je nu met pensioen gaat en er wordt dus een geldbedrag voor pensioen uitgekeerd dan moet er wel belasting betaald worden, dit is overigens wel tegen een lager tarief.

De belastingdienst behandeld de opbouw van het pensioen dus coulant, Het lijkt hierdoor dus zeer gunstig om zoveel mogelijk van je inkomsten apart te zetten voor je pensioen en dan na je 65 uit te laten keren om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Om dit binnen de perken te houden heeft de belastingdienst grenzen gesteld. Bij een eindloonregeling mag je maximaal 2% op jaarbasis van de pensioengrondslag aan pensioen opbouwen en bij een middelloonregeling is dit tarief maximaal 2,25% op jaarbasis.

Het is dus ook mogelijk om je levensloopregeling te gebruiken om je pensioen aan te vullen als dit binnen de grenzen blijft die de fiscus aangeeft.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map