Algemeen

Algemeen

Home
Pensioenen
  Pensioen vragen
   Pensioenregeling
   Algemene vragen
   AOW & ANW
   Aanvragen & rechten
   Ingaan van pensioen
   Pensioen & overlijden
   Pensioen & scheiding
   Prepensioen & VUT
   Bijzondere omstandigheden
   Pensioenbreuk
   Pensioengat
   Pensioen & belasting


Home > Pensioenen > Pensioen vragen > Algemene vragen

Is mijn werkgever verplicht om mijn een pensioenregeling aan te bieden?

Nee, maar als je werkt in een branche die een verplicht gestelde pensioenregeling kent wel. In dat geval moet je werkgever je daarvoor aanmelden.

Ben ik zelf verantwoordelijk voor het aanmelden bij een pensioenfonds/verzekeraar als ik ga werken?


Je hoeft je niet zelf aan te melden voor deelname aan de pensioenregeling. Dat doet je werkgever. Op je loonstrook kun je zien of je pensioenpremie wordt ingehouden en dus of pensioen voor je wordt opgebouwd. Zolang je in dienst van je werkgever bent, en pensioen opbouwt, stuurt je pensioenuitvoerder je ieder jaar een pensioenbericht waarop je opgebouwde pensioentegoed staat.

Wat zijn de verschillen tussen een ondernemingspensioenfonds en een bedrijfstakpensioenfonds?

Een bedrijfstakpensioenfonds verzorgt een pensioenregeling voor een gehele bedrijfstak of enkele bedrijfstakken (bijvoorbeeld de metaal, bouw en zorg sector). Een ondernemingspensioenfonds is verbonden aan een of meerdere ondernemingen (voorbeelden: Heineken, Shell en Ahold).

Wat zijn mijn mogelijkheden als ik een klacht heb over mijn pensioenfonds?


Win informatie in bij je pensioenfonds over welke procedures je moet volgen als je een klacht hebt of het oneens bent met een beslissing van je pensioenfonds.

Hoe kom ik er achter of ik een pensioentekort heb?

Om er achter te komen je een pensioen tekort hebt moet je eerst weten hoeveel pensioen je eigenlijk nodig denkt te hebben. Dat hangt af van je lasten en van je plannen voor de toekomst. Probeer dus eerst vast te stellen welk inkomen je na pensionering nodig denkt te hebben en kijk goed naar je huidige pensioenregelingen, desnoods met een specialist.

Is er een minimum leeftijd om te beginnen met de opbouw van je pensioen?


Er bestaat geen wettelijke minimumleeftijd. Veel regelingen hanteren nog een toetredingsleeftijd van 25 jaar. Er is dit moment sprake van een verdere versoepeling. Zeer waarschijnlijk zal het in de nabije toekomst a vanaf 18 jaar mogelijk zijn om je pensioen opbouw te starten.

Mag ik bijverdienen na mijn pensionering?


Ja, je verdiensten zullen niet worden verrekend met de AOW of je (pre-)pensioenuitkering. Bijverdiensten resulteren meestal wel in een korting op je (eventuele) VUT-uitkering.

Wat is een voorportaalregeling?

Dit is een regeling voor werknemers die nog niet mee mogen doen aan de pensioenregeling. Ze zijn bijvoorbeeld nog te jong of te kort in dienst. Mochten zij komen te overlijden of arbeidsongeschikt worden, dan is er dankzij de voorportaalregeling toch recht op een  nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen.

Kan ik mijn pensioen afkopen?

Normaliter niet. Echter, als het om een zeer klein pensioen gaat, kan je pensioenuitvoerder beslissen het pensioen in een keer uit te betalen (dit is dus het 'afkopen').© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map