Ingaan van pensioen

Ingaan van pensioen

Home
Pensioenen
  Pensioen vragen
   Pensioenregeling
   Algemene vragen
   AOW & ANW
   Aanvragen & rechten
   Ingaan van pensioen
   Pensioen & overlijden
   Pensioen & scheiding
   Prepensioen & VUT
   Bijzondere omstandigheden
   Pensioenbreuk
   Pensioengat
   Pensioen & belasting


Home > Pensioenen > Pensioen vragen > Ingaan van pensioen

Kan mijn pensioen ook eerder uitgekeerd worden dan de pensioendatum?

De meeste (maar niet alle) pensioenregelingen hebben de mogelijkheid dat het pensioen eerder kan ingaan. Het pensioen zal dan wel lager worden. Hoeveel minder verschilt per pensioenregeling maar in de regel is dit ongeveer 8% voor elk jaar dat je eerder met pensioen gaat.

Is het mogelijk om mijn pensionering uit te stellen?

De meeste (maar niet alle) pensioenregelingen hebben de mogelijkheid om het pensioen later in te laten gaan als je langer doorwerkt. Het pensioen wordt dan hoger. Oudere deelnemers die op basis van het overgangsrecht nog een pensioenregeling hebben met een eerdere pensioenleeftijd of met prepensioen, hebben in elk geval het recht hun pensioen uit te stellen.

Op dit moment is mijn pensioenleeftijd 65 jaar, maar dat was eerst lager, wanneer ga ik dan met pensioen?


Pensioen dat je hebt opgebouwd met een lagere pensioenleeftijd (vroegpensioen), mag je gewoon op de lagere leeftijd uitgekeerd krijgen. Je ouderdomspensioen vanaf 65 jaar kun je dan (mits dat in de pensioenregeling mogelijk is) eerder uit laten keren. Het is ook mogelijk om het vroegpensioen te laten staan en mee te nemen naar het ouderdomspensioen. Logischerwijs wordt je pensioen daardoor behoorlijk hoger.

Welke maatregelen moet ik treffen om eerder met pensioen te gaan?


Zelfs als je officiële pensioendatum je 65e verjaardag is dan kun je toch eerder met pensioen. Als je een goede pensioenregeling hebt waarin je al veel hebt opgebouwd dan kun je het pensioen ook eerder in laten gaan. Het wordt dan wel lager. Tot je 65ste krijg je natuurlijk nog geen AOW. Tevens kun je het tegoed uit je levensloopregeling gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Via de levensloopregeling mag je maximaal 210% van je salaris opsparen. Het geld uit je levensloopregeling zou je kunnen gebruiken om eerder te stoppen met werken.   © magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map