Pensioenregeling

Pensioenregeling

Home
Pensioenen
  Pensioen vragen
   Pensioenregeling
   Algemene vragen
   AOW & ANW
   Aanvragen & rechten
   Ingaan van pensioen
   Pensioen & overlijden
   Pensioen & scheiding
   Prepensioen & VUT
   Bijzondere omstandigheden
   Pensioenbreuk
   Pensioengat
   Pensioen & belasting


Home > Pensioenen > Pensioen vragen > Pensioenregeling

Over welk gedeelte van het salaris wordt pensioen berekend?

In je pensioenregeling staat van welk jaarsalaris uitgegaan is. Meestal is dat je vaste jaarsalaris minus een bepaald bedrag, omdat je later ook AOW krijgt. Dat bedrag heet de franchise. Je jaarsalaris minus de franchise is de pensioengrondslag. Op basis van de pensioengrondslag wordt je pensioen berekend.

Wat betekent een franchise?

Voor de pensioenberekening wordt van het jaarsalaris meestal een bedrag afgetrokken, omdat je later ook AOW krijgt. Dat bedrag heet de franchise. Je jaarsalaris min de franchise is de pensioengrondslag. Op basis van de pensioengrondslag wordt je pensioen berekend.

Wat is het verschil tussen een opbouw nabestaandenpensioen en een risico nabestaandenpensioen?

Dat is het deel van je salaris dat meetelt voor de pensioenberekening. Niet je hele salaris telt mee. Er gaat een bedrag vanaf (de franchise), omdat je later ook AOW krijgt.

Wat is een pensioengrondslag?

Dit is het deel van je salaris dat meetelt voor de pensioenberekening. Niet je hele salaris telt mee. Er gaat een bedrag vanaf (de franchise), omdat je later ook AOW krijgt.

Moet ik mijn ouderdomspensioen inruilen voor nabestaandenpensioen?


Als je partner afhankelijk is van jouw inkomen dan is het antwoord ja. In dat geval dan is het verstandig iets voor hem of haar te regelen voor na jouw overlijden. Had je een nabestaandenpensioen op risicobasis, dan vervalt dat bij pensionering. Het is dan verstandig om een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor een nabestaandenpensioen. Je ouderdomspensioen zal hierdoor lager worden.

Moet ik mijn nabestaandenpensioen inruilen?

Dat hangt af van de vraag of je partner zelf voldoende inkomen heeft als jij komt te overlijden. Is het antwoord ja, dan zou je het nabestaandenpensioen kunnen ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Er is wel toestemming van je partner nodig.

Wordt mijn pensioen automatisch aangepast aan de inflatie?


Meestal wel als de financiële middelen van het fonds dat toelaten. Bij veel pensioenfondsen is het de bedoeling dat het pensioen waardevast wordt gehouden. Het bedrag waar je jaarlijks recht op hebt, wordt dan aangepast aan de (prijs)inflatie. Er zijn ook pensioenfondsen die indexeren op welvaartsvastheid. De pensioenuitkeringen worden dan aangepast aan de loonontwikkelingen in bedrijf of bedrijfstak.

Wat is een hoog/laagpensioen?

Bij een hoog/laagpensioen heb je de keuze voor een hoger ouderdomspensioen in de eerste jaren dat je met pensioen bent. Kies je voor een hoger ouderdomspensioen dat zal dit wel betekenen dat je pensioen in de daarop volgende jaren lager zal zijn. Andersom mag ook: in dat geval krijg je eerst een lager en daarna een hoger pensioen. Het verschil tussen de hoogste en de laagste uitkering mag echter niet te groot zijn. Meer informatie over hierover kun je krijgen van je pensioenverstrekker. De keuze voor een hoog/laagpensioen maak je als je met pensioen gaat.

Wanneer gaat mijn pensioen in?

De pensioeningangsdatum staat in je pensioenreglement. Bij de de meeste regelingen heb je de mogelijkheid eerder of  later met pensioen te gaan. Ga je eerder met pensioen dan wordt je pensioen lager. Ga je later dan is het pensioen hoger.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map