AOW & ANW

AOW & ANW

Home
Pensioenen
  Pensioen vragen
   Pensioenregeling
   Algemene vragen
   AOW & ANW
   Aanvragen & rechten
   Ingaan van pensioen
   Pensioen & overlijden
   Pensioen & scheiding
   Prepensioen & VUT
   Bijzondere omstandigheden
   Pensioenbreuk
   Pensioengat
   Pensioen & belasting


Home > Pensioenen > Pensioen vragen > AOW & ANW

Wanneer krijg je AOW?

Op de eerste dag van de maand waarin je 65 wordt. Vraag je AOW op tijd aan. Doe je dat na je 66e verjaardag dan krijg je de uitkering nog met een jaar terugwerkende kracht. Meestal krijg je zes maanden voor je 65e automatisch een aanvraagformulier voor de AOW thuisgestuurd. Het formulier dien je in te vullen en terug te sturen. Geen formulier thuis ontvangen? Haal het op bij de sociale Verzekeringsbank.

Wanneer krijg je ANW?

Als je partner overlijdt en je jonger bent dan 65 en een of meer kinderen tot 18 jaar verzorgt of voor ten minste 45% arbeidsongeschikt bent. De kans dat je in aanmerking komt voor ANW is dus niet zo groot. De nabestaandenuitkering vervalt als je jongste kind 18 wordt. Als je geboren bent vóór 1 januari 1950 hoef je niet aan deze voorwaarden te voldoen. Eigen inkomsten worden gekort op je ANW-uitkering.

Hoe hoog is mijn AOW-uitkering?

Ben je getrouwd of woon je samen, dan heb je recht op een AOW-uitkering van 50% van het netto minimumloon. Als jij en je partner beiden 65 jaar of ouder zijn, krijg je samen een AOW-uitkering van 100% van het netto minimumloon. Als je 65 wordt en je hebt  een jongere partner, kun je een toeslag krijgen op je eigen AOW-uitkering. Let op: wie in 2015 (of later) 65 wordt, krijgt geen toeslag meer voor een jongere partner.

De AOW-bedragen in 2008:

Eén gehuwde of samenwonende

€  8.264,40 per jaar bruto (incl. vakantiegeld)

Maximale toeslag voor jongere partner

€  8.264,40 per jaar bruto (incl. vakantiegeld)

Alleenstaande

€ 11.996,64 per jaar bruto (incl. vakantiegeld)

Alleenstaande met kind jonger dan 18

€ 14.850,96 per jaar bruto (incl. vakantiegeld)

Ben je tussen je 15e en 65e woonachtig geweest in het buitenland dan kan je AOW gekort worden met 2% voor ieder jaar dat je in het buitenland verbleef.

Hoe hoog is mijn ANW-uitkering?

Dat is afhankelijk van je leefsituatie en van je eigen inkomsten.

De maximale Anw-bedragen in 2008 zijn:

Nabestaanden

€ 13.606,68 bruto per jaar (incl. vakantiegeld)

Nabestaanden met kind onder de 18

€ 16.697,04 bruto per jaar (incl. vakantiegeld)

Wezen tot 10 jaar

€ 4.484,04 bruto per jaar (incl. vakantiegeld)

Wezen van 10 tot 16 jaar

€ 6.630,60 bruto per jaar (incl. vakantiegeld)

Wezen van 16 tot 21 jaar

€ 8.777,04 bruto per jaar (incl. vakantiegeld)

Hoe kom ik aan mijn ANW-uitkering?

Je moet dit aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Voor meer informatie ga naar www.svb.nl Als het overlijden bij een Nederlandse gemeente wordt gemeld, dan verstuurt de SVB automatisch bericht over de ANW aan de nabestaande. Vraag ANW-uitkering tijdig aan. De uitkering wordt in principe maximaal één jaar met terugwerkende kracht uitbetaald. Als je bijvoorbeeld pas twee jaar na het overlijden van je partner een ANW-uitkering aanvraagt, krijg je dus niet over de volle twee jaar alsnog ANW.

Hoe zit het met AOW en ANW als ik naar het buitenland ga?


Als je in het buitenland gaat wonen, ben je niet langer verplicht verzekerd voor de AOW en de ANW, maar je kunt de verzekering wel op vrijwillige basis - voor ten hoogste 10 jaar - voortzetten. Doe je dat niet, dan heeft je partner na jouw overlijden geen recht op een ANW-uitkering. Voor elk jaar dat je niet in Nederland woont, wordt je later 2% gekort op je AOW.

Kun je AOW of ANW in het buitenland ontvangen?

De Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) bepaalt dat het niet altijd zeker is je je AOW- of ANW-uitkering krijgt als je in bepaalde landen gaat wonen. Als je van plan bent om te verhuizen, is het goed om te weten of je straks je volledige AOW- of ANW-uitkering nog wel ontvangt. Voor de landen van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba en verdragslanden is er geen probleem. Voor meer informatie ga je naar www.svb.nl voor de landen waarmee Nederland een verdrag heeft.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map