Leningen begrippen

Leningen begrippen

Home
Leningen
  Soorten leningen
  Schuldregeling
  Lening oversluiten
  Lening verstrekkers
  Rente en leningen
  Branche verenigingen
  Tips en advies
  Begrippen: A - H
  Begrippen: I - Z
  Creditcard als lening


Home > Leningen > Begrippen: I - Z

Jaarrente

De jaarrente is het percentage dat een bank in rekening brengt voor een lening, in dat geval zal de rente in principe het hele jaar vaststaan.

Klantenkaarten

Een klantenkaart wordt aangeboden door diverse (groot)winkelbedrijven. De klantenkaart is eigenlijk een soort creditcard, maar dan winkelgebonden.

Ook bij klantenkaarten kun je kiezen je schulden in één keer af te laten schrijven van je rekening, maar ook kun je ze in termijnen terugbetalen. In dat laatste geval betaal je ook rente.

Kredietbanken

Kredietbanken zijn gespecialiseerd in het verstrekken van leningen aan particulieren, een groot aantal van hen worden gecontroleerd door de gemeente en hebben géén winstoogmerk. Deze banken zijn ook deskundig op het gebied van schuldregeling en budgetbeheer.

Kredietlimiet

De kredietlimiet is het maximale bedrag dat je kunt lenen, ook kan het de afgesproken limiet in een doorlopend krediet zijn.

In dat laatste geval heb je bijvoorbeeld een doorlopend krediet van € 5000 afgesloten, als je daarvan € 3000 hebt ‘opgenomen’ dan kun je dus nog € 2000 lenen, voordat je op je kredietlimiet zit.

Kwartaalrente

Kwartaalrente is een afgesproken rentepercentage dat per kwartaal opnieuw vastgesteld kan worden.

Leasen

Het leasen van een artikel houdt in dat je er een periodiek bedrag voor betaalt gedurende een bepaalde periode. Er zijn twee vormen van leasen, financiële leasing (een soort huurkoop) en operationele leasing (een soort huren).

Leenlimiet

De leenlimiet is het maximale bedrag dat je kunt lenen. Uiteraard is de leenlimiet afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals je netto besteedbaar inkomen, gezinssamenstelling andere leningen of hypotheken etc.

Lommerd

De lommerd is een volkse uitdrukking voor de Bank van lening, waar je waardevolle spullen in onderpand kunt geven voor een lening.

"Alleen een stommerd, brengt z'n brommer naar de lommerd." zong de Osdorp Posse ooit.

Maandrente

De maandrente is de maandelijks af te dragen rente over een lening.

Maximale rente

Kredietverstrekkers zijn bij het in rekening brengen van rente gebonden aan een maximum percentage.

Dit percentage wordt bepaald door de wettelijke rente plus een opslag van 17% (januari 2006), dit percentage wordt bepaald door de AFM.

Medisch anticipatie krediet

Het Medisch anticipatie krediet is beschikbaar voor studenten geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, farmacie of verloskunde. Zij kunnen extra kosten opvangen door middel van deze lening die beschikbaar is bij sommige banken. 

Nominale rente

De nominale rente is de door de kredietverstrekker gehanteerde rente in de offerte. De nominale rente is dus de rente die je jaarlijks moet betalen.

Doordat je de rente meestal op maandelijkse basis moet betalen is de nominale rente lager dan daadwerkelijk betaalde rente, ofwel de effectieve rente.

Onderpand

Een onderpand is een waardevol object dat je in bewaring geeft aan degene die je een som geld leent. In het geval van hypotheek (dat letterlijk onderpand betekent) gebruik je je huis als onderpand. Als je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet kan de kredietverstrekker besluiten je onderpand te verkopen.

Oversluiten

Oversluiten betekent opnieuw afsluiten. De lening blijft staan, maar de voorwaarden worden aangepast. Oversluiten kan gunstig zijn indien er leningen met gunstiger voorwaarden beschikbaar zijn.

Met oversluiten wordt ook bedoeld om verschillende leningen samen te voegen tot één.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening waarbij bij het aangaan wordt bepaald wat de rente en de aflossing is. Deze kunnen niet worden gewijzigd, waardoor het verloop van de terugbetaling (aflossing plus rente) precies vast staat.

De rente die je betaald is vaak hoger dan die van een doorlopend krediet.

Postorderkrediet

Een postorderkrediet is een regeling die je kunt aangaan bij een postorderbedrijf. Je kunt daar artikelen kopen op afbetaling, ofwel in termijnen betalen.

Vaak is het ook mogelijk om een soort doorlopend krediet te krijgen, je kunt tot een bepaald maximum spullen bestellen en gaat maandelijks afbetalen. Als je weer saldo hebt, kun je nieuwe artikelen kopen.

Privélimiet

Een privélimiet is een andere term voor het zogenaamde ‘rood staan’.

Rekening courant krediet

Rekening courant krediet is een andere term voor het zogenaamde ‘rood staan’.

Rente

Rente (of: interest) is een vergoeding voor de verstrekker voor het uitlenen van geld.

Rentevastperiode

Als je een lening afsluit sta je voor de keuze of je een rentevast periode ingaat, en als je dat doet hoe lang die periode duurt. Meestal is de keuze van een rentevast periode één jaar, of vijf, tien of twintig jaar. Uiteraard stijgt het rentepercentage naarmate je kiest voor een langere periode.

De keuze voor de rentevast periode is een lastige, aangezien je niet kan voorzien hoe de rentestand zal zijn over pakweg vijf jaar laat staan over tien jaar. Uiteraard kun je bij een financieel adviseur je hiermee helpen en ook op het internet zijn er diverse sites waar advies wordt gegeven, maar dit is altijd op korte termijn.

Rood staan

Rood staan houdt in dat je een negatief saldo op je rekening courant (betaalrekening) hebt. Vrijwel alle banken bieden je de gelegenheid om tegen een bepaalde rente tóch je rekening te kunnen blijven gebruiken.

Studielening

Studenten kunnen een studielening aangaan om hiermee hun studie te bekostigen. Deze studiefinanciering betaal je na afloop van je studie (met rente) terug.

Tweede hypotheek

Als er voldoende overwaarde op je huis zit kun je een tweede hypotheek aangaan. Als je deze lening voor verbetering van je woning gebruikt is de rente aftrekbaar.

Vertragingsvergoeding

Een vertragingsvergoeding kan door de kredietverstrekker in rekening worden gebracht indien je een betalingsachterstand hebt opgelopen.

Vervroegd aflossen

Vervroegd aflossen houdt in dat je een extra som geld stort, waardoor de looptijd van je lening verkort wordt. In bepaalde gevallen hoef je hiervoor geen extra vergoeding voor te betalen. Je kunt dan boetevrij aflossen.

Voorschot effecten

Met voorschot effecten wordt bedoeld dat je de effecten die je bezit als onderpand kan gebruiken om een lening te krijgen.

Variabele rente

Het is ook mogelijk om een lening met een variabele rente af te sluiten. Het grote voordeel hiervan is dat zolang de rente laag is je niet aan een rentevast periode vast zit. Op het moment dat de rente gaat stijgen kun je deze alsnog vastzetten. Je moet hiervoor wel stevig in je schoenen staan, want als je te laat of te vroeg vast laat zetten kan je dat duur komen te staan.

Vaste rente

Het is ook mogelijk om een lening met een variabele rente af te sluiten. Het grote voordeel hiervan is dat zolang de rente laag is je niet aan een rentevast periode vast zit. Op het moment dat de rente gaat stijgen kun je deze alsnog vastzetten. Je moet hiervoor wel stevig in je schoenen staan, want als je te laat of te vroeg vast laat zetten kan je dat duur komen te staan.

Wet Consumptief Krediet

De Wet Consumptief Krediet (WCK) is sinds 1992 van kracht en dient ter bescherming van consumenten in geval van leningen tot € 22.689. De wet is, sinds januari 2006 opgegaan in de uitgebreidere Wet Financiële Dienstverlening.

Wet Financiële Dienstverlening

De Wet financiële dienstverlening (WFD) is per 1 januari 2006 in werking getreden. De wet legt vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van de WFD.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map