Zorgverzekering, premie en bijdragen

Zorgverzekering, premie en bijdragen

Home
Verzekeringen
  Zorgverzekering
   Basisverzekering
   Aanvullende verzekering
   Keuzemogelijkheden
   Premie en bijdragen
   Eigen risico
   FinanciĆ«le gevolgen
   Zorgverzekeraars
   Veel gestelde vragen
   Zorgverzekering links

Home > Verzekeringen > Zorgverzekering > Premie en bijdragen

Nominale premie:
Iedere Nederlander vanaf 18 jaar en ouder moet zelf een nominale premie betalen. Kinderen tot 18 jaar zijn wel verplicht verzekerd, maar betalen geen premie.
Je betaalt de nominale premie rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. De hoogte van de premie is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de zorgverzekering die je hebt gekozen. Korting is mogelijk bij een eigen risico of als je besluit deel te nemen aan een collectief contract.

Inkomensafhankelijke bijdrage:
Iedereen die een belastbaar inkomen heeft uit werk of woning (box 1), is voor de zorgverzekering ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over bepaalde bestanddelen daarvan. Deze bijdrage is 6,5% van je bijdrage-inkomen.
Het bijdrage-inkomen bestaat uit belastbaar loon, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden (m.u.v. inkomens uit zogenoemde terbeschikkingstellingen en periodieke uitkeringen en verstrekkingen.
De Belastingdienst heft de inkomensafhankelijke bijdrage. De werkgever of uitkeringsinstantie is, op enkele uitzonderingen na, verplicht deze bijdrage aan je te vergoeden.

Zelfstandige ondernemers
Zelfstandige ondernemers krijgen een aanslag van de Belastingdienst.

Uw Gezinsleden
Ook de niet-werkende partner is verzekeringsplichtig en moet zelf een zorgverzekering afsluiten. Hij/zij betaalt een nominale premie maar geen inkomensafhankelijke bijdrage omdat hij/zij geen belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) heeft. Kinderen onder de 18 jaar zijn ook verzekeringsplichtig en moeten ook ieder een zorgverzekering hebben. Zij betalen geen nominale premie en zolang zij geen werk hebben ook geen inkomensafhankelijke bijdrage.

Collectief contract
Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep (bv. werknemers van een bedrijf of een lidorganisatie). Vanwege de kostenvoordelen van een groepsgewijze verzekering kunnen deelnemers korting op de premie krijgen. Deze korting mag maximaal 10% bedragen t.o.v. de premie van een vergelijkbare individuele polis.

Wat verandert er nog meer:
Daarnaast verandert er financieel nog het een en ander. Zo vervalt voor ziekenfondsverzekerden de procentuele ziekenfondspremie. Voor particulier verzekerden vervallen de MOOZ-bijdrage en WTZ-omslagbijdrage. Voor alle verzekerden geldt dat de AWBZ-premie omlaag gaat. Ook is er een aantal (belasting-) maatregelen waar je voordeel van kunt hebben. Dat voordeel ziet u terug in uw netto-inkomen.

Aanvullende maatregelen:

Op Prinsjesdag heeft het kabinet, zoals aangekondigd, nog een aantal extra maatregelen genomen om de koopkracht van de mensen verder te ondersteunen. Zo zijn bij de belastingen de heffingskortingen aangepast. Daarnaast is er iets veranderd in de inkomensafhankelijke bijdrage. Voor mensen die deze bijdrage niet vergoed krijgen, omdat zij geen werkgever hebben of omdat er bij hun (sociale) uitkering geen rekening mee wordt gehouden, is de inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd.
Over inkomen waarover mensen geen vergoeding ontvangen is de bijdrage lager vastgesteld, namelijk op 4,4%. Deze versoepeling geldt bijvoorbeeld voor ouderen met een aanvullend pensioen, mensen met prepensioen en zelfstandigen. Over inkomen waarvoor wel een vergoeding wordt ontvangen is de bijdrage vastgesteld op 6,5%.

Zorgtoeslag:
De definitieve hoogte van de zorgtoeslag die mensen krijgen ter compensatie van de hogere nominale premie.

Alleenstaanden kunnen tot een toetsingsinkomen van circa € 25.000 jaarlijks maximaal € 400 aan zorgtoeslag ontvangen. Twee personen kunnen per jaar een maximale zorgtoeslag van € 1.150 krijgen als hun (gezamenlijke) toetsingsinkomen niet hoger is dan circa € 40.000.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map