Zorgverzekering, eigen risico

Zorgverzekering, eigen risico

Home
Verzekeringen
  Zorgverzekering
   Basisverzekering
   Aanvullende verzekering
   Keuzemogelijkheden
   Premie en bijdragen
   Eigen risico
   FinanciĆ«le gevolgen
   Zorgverzekeraars
   Veel gestelde vragen
   Zorgverzekering links

Home > Verzekeringen > Zorgverzekering > Eigen risico

Wat houdt een eigen risico binnen mijn zorgverzekering in?
Het eigen risico is dat deel van de kosten van het basispakket dat je zelf betaald. Hier tegenover staat dat je een korting krijgt op de premie. De zorgverzekeraar bepaalt de hoogte van de premiekorting bij de verschillende hoogtes van het eigen risico. De zorgverzekeraar kan besluiten om meer korting te geven als je gedurende een aantal jaren een eigen risico hebt.

Hoe hoog is het eigen risico van de nieuwe zorgverzekering?
Je kunt zelf kiezen voor het eigen risico. De keuzemogelijkheden zijn: geen eigen risico, of een eigen risico oplopend van 100 naar 200, 300, 400 en maximaal 500 euro. De zorgverzekeraar bepaalt de hoogte van de premiekorting bij de verschillende hoogtes van het eigen risico. De zorgverzekeraar kan bovendien bepalen dat de korting toeneemt met het aantal jaren dat je een eigen risico hebt.

Kan ik zelf de hoogte van het eigen risico bepalen?
Ja, je kunt zelf de hoogte van het eigen risico bepalen. Je kunt daarbij kiezen voor: geen eigen risico, of een eigen risico oplopend van 100 naar 200, 300, 400 en maximaal 500 euro. De zorgverzekeraar bepaalt de hoogte van de premiekorting bij de verschillende hoogtes van het eigen risico. De zorgverzekeraar kan bovendien bepalen dat de korting toeneemt met het aantal jaren dat je een eigen risico hebt.

Kan ik de hoogte van het eigen risico tussentijds wijzigen?
Je kunt het eigen risico aan het begin van ieder kalenderjaar wijzigen. Wijziging van een eigen risico gedurende een kalenderjaar is alleen mogelijk als je tijdens het jaar naar een andere zorgverzekeraar overstapt.
(de mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt; kijk daarvoor in de zorgpolisvoorwaarden)
Als de zorgverzekeraar dat al toestaat (in praktijk zal dat niet vaak het geval zijn).
Overigens kan voor een kind een eigen risico worden gekozen vanaf de maand volgend op de maand waarin het kind meerderjarig wordt.

Valt alle zorg onder het eigen risico? Ook de huisarts?     
Zorg voor kinderen tot achttien jaar wordt altijd helemaal door de zorgverzekeraar betaald. Voor deze kinderen geldt geen eigen risico of no-claimteruggave. Bi een zorgpolis met een eigen risico, moeten alle zorgkosten tot aan het eigenrisico-bedrag voor eigen rekening genomen worden. Er is één uitzondering: het jaarlijkse inschrijfgeld voor de huisarts valt niet onder het eigen risico.
In tegenstelling tot bij de no-claimteruggave vallen kosten van kraamzorg, verloskundige zorg en van het consult van een huisarts dus wel onder het eigen risico.

Hoe hoog is de premiekorting die ik krijg voor het eigen risico?     
Dat hangt er van af. De zorgverzekeraar bepaalt namelijk zelf de hoogte van de premiekorting bij de verschillende hoogtes van het eigen risico. Als regel geldt: hoe hoger het eigen risico (maximaal 500 euro) hoe groter de premiekorting.

Wat is het verschil tussen de no-claimteruggave en een eigen risico?     
Het verschil tussen de no-claimteruggave en een eigen risico is ten eerste dat de no-claimteruggave voor iedereen geldt en dat een eigen risico een keuzemogelijkheid is. No-claim is het recht dat je hebt op teruggave van 255 euro per jaar als je weinig of geen beroep (claim) op vergoeding van zorgkosten bij de verzekeraar doet.

Doe je wel een beroep op vergoeding van zorgkosten bij de verzekeraar, maar minder dan 255 euro, dan krijg je het overgebleven no-claim bedrag na afloop van het verzekeringsjaar terug. Bezoeken aan de huisarts, kraam- en verloskundige zorg tellen niet mee voor de no-claimteruggave. Ook het jaarlijkse inschrijfgeld voor de huisarts telt niet mee voor de no-claimteruggave. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt de no-claimteruggave niet.

Eigen risico is het bedrag dat je in één kalenderjaar eerst zelf moet betalen (van 0 tot maximaal 500 euro) voordat je de zorgkosten van de zorgverzekeraar terugkrijgt. In ruil hiervoor krijg je een korting op de premie. Onder het eigen risico vallen alle zorgkosten, behalve het jaarlijkse inschrijfgeld voor de huisarts. Voor kinderen onder de 18 jaar kan geen eigen risico worden gekozen.

Als ik zorg heb ontvangen, wordt dan eerst mijn eigen risico aangesproken en dan de no-claim of omgekeerd?     
In de Zorgverzekeringswet staat dat de verzekeraar eerst je no-claimteruggave moet aanspreken, en dan pas je eigen risico (als je dat hebt). Maar in de praktijk kan het, bijvoorbeeld als je een zorgpolis hebt op grond waarvan je declaraties van zorgaanbieders ter vergoeding bij de zorgverzekeraar indient, andersom lijken te gaan. De zorgverzekeraar kiest daar dan voor om zowel jou als zichzelf administratief werk te besparen.

Voor het bedrag dat uiteindelijk voor jou rekening komt, maakt het niets uit.
In de zorgpolis zal de zorgverzekeraar hebben aangegeven, hoe hij met het aanspreken van de no-claimteruggave en het eigen risico omgaat en wanneer je het best rekeningen kunt indienen.

Valt alle zorg binnen de no-claim regeling?     
Nee, huisartsenzorg, kraamzorg en verloskundige zorg vallen buiten de no-claim regeling. Ook voor kinderen onder de 18 jaar geldt de no-claim niet.

Hoe kan ik het totaal bedrag van mijn no-claim bijhouden? 
 
Verzekeraars geven op verschillende manieren inzage hierin. Je kunt daarover het beste zelf met je eigen verzekeraar contact opnemen.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map