Sparen voor je (klein) kind

Sparen voor je (klein) kind

Home
Sparen
  Sparen en de fiscus
   Duurzaam sparen
   Sparen in Nederland
   Sparen in het buitenland
   Sparen voor je (klein) kind
     Tarieven voor schenking


Home > Sparen > Sparen en de fiscus > Sparen voor je (klein) kind

Op deze pagina vind je algemene informatie over schenkingen en fiscale regels die van kracht zijn. Als je gaat sparen voor je (klein)kind dan wordt dit door de belastingdienst als een schenking gezien.

Je spreekt van een schenking als een schenker iemand uit vrijgevigheid bevoordeelt ten koste van zijn eigen vermogen. De schenking kan bestaan uit het geven van een geldbedrag of een (waardevol) voorwerp, zoals een schilderij of een antieke kast.

Aandachtspunten

Minderjarig kind
Wanneer er sprake is van een schenking, kan de schenker de ontvanger verplichten om een deel van de schenking op een bepaalde wijze te besteden. Dit betekent dat aan de schenking een last verbonden is. Daarvoor moet overigens toestemming aan de kantonrechter worden gevraagd.
Als er aan jou schenking lasten verbonden zijn, moet je bepalen wat de nettoverkrijging is. Het schenkingsrecht wordt namelijk geheven over de nettoverkrijging. De nettoverkrijging is de waarde van de schenking die de verkrijger voor zichzelf overhoudt, nadat de waarde van de lasten van de schenking is afgetrokken.

Goede doelen
Elk jaar wordt de fiscale wetgeving naar aanleiding van de Miljoenennota gewijzigd. Ook dit jaar veranderen er een aantal dingen. Zo kan je vanaf 1 januari naar hartelust aan goede doelen schenken. Goede doelen zijn namelijk geen belasting meer verschuldigd, ongeacht de hoogte van het bedrag dat u schenkt of nalaat. Dat geldt tenzij aan de schenking een last is verbonden die ervoor zorgt dat de verkrijging niet meer het karakter heeft van een schenking in het algemeen belang.

Belastingaangifte

Kinderen die de schenking ontvangen moeten hiervan aangifte doen bij het kantoor van de Belastingdienst waaronder jij valt. Als je kinderen gebruik willen maken van de verhoogde vrijstelling, moeten zij een aangifte invullen waarin zij een beroep doen op die vrijstelling, ook als de schenking € 22.379 of minder is. De aangifte moet worden ingediend voor 1 maart van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan.

Notaris

Als je een (klein)kind binnen de vrijstelling geld schenkt, is het niet nodig om langs de notaris te gaan. Maar in sommige gevallen is het toch beter om de notaris in te schakelen. Bijvoorbeeld als je wilt voorkomen dat je schenking straks naar de echtgenoot van je (klein)kind gaat. Of als je wilt 'schenken onder bewind': de ouders van het (klein)kind beheren dan het geld tot een bepaalde leeftijd. Bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie kan je meer informatie over schenkingen aanvragen.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map