Tarieven voor schenking

Tarieven voor schenking

Home
Sparen
  Sparen en de fiscus
   Sparen voor je (klein) kind
     Tarieven voor schenking


Home > Sparen > Sparen en de fiscus > Sparen voor je (klein) kind > Tarieven voor schenking
Voor schenken bestaan wettelijke regels. Door verstandig te schenken, kun je je (klein)kind veel belasting besparen. Je maakt dan gebruik van de vrijstelling die de fiscus hanteert::
Ouder(s) mogen hun kind jaarlijks € 4.479 belastingvrij schenken.
Tussen de 18e en 35ste verjaardag van het kind mogen de ouders eenmalig € 22.379 belastingvrij aan hun kind geven.

Personen die geen kinderen van de schenker zijn, hebben dit jaar voor een schenking een vrijstelling van € 2.688.
Alle schenkingen die worden gedaan aan dezelfde persoon binnen één kalenderjaar, worden als één schenking aangemerkt. Je mag nu dus elk jaar een bedrag belastingvrij aan uw kleinkinderen schenken. De vrijstelling vervalt bij overschrijding van de drempelvrijstelling.

Het belastingtarief is oplopend en is afhankelijk van de familierelatie. Over de eerste € 22.379 is het tarief:
  • 8% voor kleinkinderen of achterkleinkinderen en grootouders en overgrootouders;
  • 26% voor ouders, broers en zusters;
  • 41% voor anderen dan de genoemde personen.
Meer informatie over de tarieven kun je lezen in de brochure ‘Belasting en Schenking’ van de belastingdienst.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map