Sparen in Nederland

Sparen in Nederland

Home
Sparen
  Sparen en de fiscus
   Duurzaam sparen
   Sparen in Nederland
   Sparen in het buitenland
   Sparen voor je (klein) kind


Home > Sparen > Sparen en de fiscus > Sparen in Nederland

In het belastingstelsel wordt onderscheid gemaakt naar inkomen. In totaal zijn er drie inkomstenboxen. Elke soort inkomen valt in een bepaalde inkomensbox. Voor elke box gelden er andere tarieven en regels.
De boxen zijn als volgt verdeeld:
Box I: Inkomen uit werk en woning
Box ll: Inkomen uit aanmerkelijk belang
Box lll: Inkomen uit sparen en beleggen

Als je vermogen is opgebouwd uit spaartegoeden en/of beleggingen, dan valt het volgens het huidige belastingstelsel in Box III. Deze box kent een vrijstellingsdrempel van € 20.014 per persoon als je een partner heb bedraagt dit € 40.028. Boven de vrijstellingsdrempel betaal je 1,2% vermogensrendementsheffing.
Op verzoek kan het heffingsvrije vermogen volledig worden overgedragen aan de fiscale partner. Het bedrag wordt dan verhoogd met € 2.674 voor belastingplichtigen met minderjarige kinderen. Deze verhoging geldt per kind.
Voor 65-jarigen geldt een verhoging van de vermogensvrijstelling in de vorm van een ouderentoeslag. De ouderentoeslag bedraagt maximaal € 26.494 en  hangt onder andere af van de hoogte van het inkomen uit werk en wonen. De ouderentoeslag is ook overdraagbaar tussen (fiscale) partners. Belastingplichtigen met een bescheiden vermogen zullen dus niet te maken krijgen met een heffing in box III.

Vrijstellingen

Iedere belastingplichtige heeft het recht op een “algemene vrijstelling” dit houdt in dat niet uw gehele vermogen wordt belast. Deze bedraagt € 20.014 per persoon. Als je minderjarige kinderen hebt, dan geldt een extra vrijstelling van € 2.674 per kind. Daarnaast zijn er nog extra vrijstellingen voor specifieke situaties, zoals bedrijfsparken. Voor je schulden geldt er ook een zekere vrijstelling. De eerste € 2.800 (per persoon) van uw schulden mag u niet in mindering brengen op uw bezittingen.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map