Box 2

Box 2

Home
Beleggen
  Belasting
   Box 1
   Box 2
   Box 3

Home > Beleggen > Belasting > Box 2

Aanmerkelijk belang

Als je wél aanmerkelijk belang hebt in een vennootschap of coöperatie, dan moet je het financiële voordeel daarvan aangeven in box 2, het belastingtarief van deze box is 25%.

Je kunt 2 soorten belastbare voordelen hebben:
  • reguliere voordelen, zoals dividend; en
  • vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen
Vervreemdingsvoordelen
Vervreemdingsvoordelen zijn voordelen die je had bij de vervreemding (bijvoorbeeld verkoop) van aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten die tot een aanmerkelijk belang behoorden. Het vervreemdingsvoordeel is de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs.

Overdrachtsprijs
De overdrachtsprijs is de tegenprestatie die wordt geleverd voor aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten. Bij een normale zakelijke verkoop is dat het bedrag dat je hebt ontvangen van de koper. Bij bijvoorbeeld fictieve vervreemding, schenking, ruil of verkoop tegen een onzakelijke prijs geldt de waarde in het economische verkeer.

Verkrijgingsprijs
Het gaat om de verkrijgingsprijs van de aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten die je hebt vervreemd. Dit is het bedrag dat je hebt betaald om de aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten te kopen. De kosten van aankoop, bijvoorbeeld notariskosten, tel je bij de verkrijgingsprijs.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map