Nieuws over sparen

Nieuws over sparen

Home
Sparen
  Spaarvormen
  Sparen en de fiscus
  Spaarrekeningen
  Spaarrente
  A tot Z
  Nieuws over sparen
  Spaartips


Home > Sparen > Nieuws over sparen

FX.nl

FX.nl - Alle financiële nieuws

  • Gemiddeld 83.000 euro tekort bij aflossingsvrije hypotheek - Een zesde van de huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek spaar te weinig. Gemiddeld komen zij 83.000 euro te kort om de hypotheek na de looptijd af te lossen. Te weinig gespaard bij aflossingsvrije hypotheek In Nederland heeft ruim 2 miljoen huiseigenaren een hypotheek die (deels) aflosvrij is. Van deze mensen spaart 1 op de 6 te weinig voor de aflossing aan het einde van de looptijd. Dit zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) na onderzoek in opdracht van Rabobank. Volgens het Nibud komen huiseigenaren gemiddeld 83.000 euro tekort voor de aflossing van de hypotheek. Aflosvrij is risico na 30 jaar looptijd Dit is niet direct problematisch. De aflossingsvrije hypotheek kan echter aan het einde van de looptijd, vaak na 30 jaar, een risico worden. Als klanten niet hebben gespaard of het huis willen verkopen, moet de restschuld namelijk opnieuw gefinancierd worden. Daarbij ben je volledig afhankelijk van het aanbod van de bank. Deze kan eisen dat de nieuwe hypotheek (deels) niet meer aflosvrij is of een renteopslag rekenen. Met fors hogere maandlasten tot gevolg. Tip: naast een lager risico kan starten met aflossen ook een financieel voordeel opleveren. Bereken je besparing door aflossen. Opnieuw getoetst en hypotheekrenteaftrek vervalt Ook wordt bij het verlengen van de hypotheek het inkomen opnieuw getoetst. Mogelijk past de hypotheek niet meer op de dan geldende hypotheeknormen. Op latere leeftijd is dit risico groter, omdat de hypotheek al 10 jaar voor de pensioenleeftijd rekening wordt gehouden met het (vaak lagere) pensioen inkomen. Het einde van de looptijd komt daarbij vaak tegelijk met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrente mag namelijk maximaal 30 jaar worden afgetrokken. Dit betekent dat de maandlasten met ongeveer een derde stijgen (bruto wordt netto). Ook wordt de nieuwe hypotheek nog eens strenger getoetst op het inkomen. Bewustwordingscampagne voor aflossingsvrije hypotheek Huizenbezitters zijn zich vaak beperkt bewust van de risico’s van hun aflossingsvrije hypotheek. Dit blijkt uit hetzelfde onderzoek. Deze huizenbezitters hebben bijvoorbeeld de huizenprijs zien stijgen met een mooie overwaarde als resultaat, maar worden plots geconfronteerd met een fors hogere maandlast. Dit is 1 van de misverstanden rondom de aflossingsvrije hypotheek. Van de totale Nederlandse hypotheekschuld is ongeveer de helft aflossingsvrij. Banken willen dit percentage graag verlagen en komen binnenkort met een bewustwordingscampagne. Zo willen ze klanten laten nadenken over hun aflossingsvrije hypotheek. Tip: Is jouw aflossingsvrije hypotheek toekomstbestendig? Doe de check. Gratis eerste analyse Binnen 24 uur duidelijkheid 100% onafhankelijk & vrijblijvend Controleer jouw aflossingsvrije hypotheek >>>   Categorie: Hypotheken
  • Hoeveel kan ik lenen in 2019? | Hypotheeknormen (deels) bekend - Hoeveel kun jij lenen in 2019? De hypotheeknormen voor 2019 zijn nog niet volledig bekend, maar dit weten we al. Bereken hoeveel hypotheek jij kunt krijgen. Hypotheeknormen 2019 deels bekend Voor de volledige hypotheeknormen voor 2019 moeten we wachten tot Prinsjesdag (18 september). Inmiddels zijn wel al een aantal wijzigingen ten opzichte van dit jaar bekend. Benieuwd hoeveel jij kunt lenen. Bereken de maximale hypotheek onder de huidige normen. Maximale hypotheek berekenenHoeveel kun jij lenen bij de actuele normen? >>> Niet meer lenen dan de woningwaarde Sinds dit jaar kun je niet meer lenen dan de woningwaarde. Dit betekent dat je de volledige kosten koper, zo’n 5 à 6% van de koopsom, uit eigen zak moet betalen. Met name voor starters die nog weinig hebben gespaard (of met studieschuld) is dit lastig. Ze kloppen vaker aan bij de ouders of lenen consumptief extra. Het goede nieuws is dat de maximale hypotheek op basis van de woningwaarde in 2019 in ieder geval niet verder daalt. Dit is afgesproken in het regeerakkoord. Lage en hoge inkomens kunnen in 2019 meer lenen Hoeveel je kunt lenen op basis van het inkomen wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op advies van het Nibud. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de gemiddelde loonontwikkeling. Deze financieringslastpercentages worden pas op Prinsjesdag bekend gemaakt. Het Ministerie van Financiën heeft al wel de globale wijzigingen voor de hypotheeknormen bekend gemaakt. Daar is het volgende in te lezen: Inkomens tot € 30.000,-* en hoger dan € 100.000,-* kunnen in 2019 meer lenen. Voor de grote ‘middengroep’ blijven de financieringslastpercentages ongeveer gelijk. * Voor de bepaling van het toetsinkomen mag bij het hoogste inkomen een tweede inkomen (van de partner) deels worden opgeteld. Kleine wijziging in maximale ‘groene’ hypotheek Bij de maximale hypotheek voor een klimaatneutraal huis wordt een kleine nuance aangebracht. Voor een huis met een energieprestatiecoëfficiënt van 0 of lager kan iets minder extra geleend worden. Maximaal 20.000 euro bovenop de financieringslast. Voor een Nulopdemeter-woning blijft dit gelijk op 25.000 euro. Lees hoe je extra kunt lenen bij energiebesparende maatregelen. NHG-grens volgt naar verwachting de huizenprijs Verder verwachten we dat de kostengrens voor een NHG-hypotheek in 2019 opnieuw omhoog gaat. NHG-grens is immers gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs en die breekt momenteel alle records. Update: de NHG-grens komt volgend jaar uit op € 290.000,- afhankelijk van prijsstijging. Dit heeft de stichting achter de NHG bekend gemaakt. Zo blijven ook starters de mogelijkheid houden om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te sluiten. Daarnaast mikt de stichting achter de garantie op nieuwe doelgroepen. Met NHG komen inmiddels ouderen en ondernemers eerder in aanmerking voor een hypotheek. Categorie: Hypotheken
  • Prinsjesdag: de maatregelen voor 2019 - De Prinsjesdag staat in het teken van economische groei. Wat merken we ervan in onze portemonnee? Deze maatregelen hebben invloed op je persoonlijke financiën in 2019. Economie groeit, maar wat merken we ervan? Op Prinsjesdag wordt de Miljoenennota voor het volgende jaar bekend gemaakt. Dit jaar staat de ‘derde dinsdag in september’ in het teken van de groeiende economie. Het kabinet verwacht in 2019 een economische groei van 2,6%. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar wat koop je ervoor? Dat laat het kabinet ook uitrekenen. Het Centraal Planbureau (CPB) berekent welke gevolgen de kabinetsplannen voor de koopkracht van verschillende verschillende huishoudens heeft. Daaruit blijkt dat de gemiddelde koopkracht in 2019 naar verwachting 1,5% stijgt. Tip: Denk je aan oversluiten? Dan is het interessant om dit nog in 2018 te doen. Je kunt dan namelijk de oversluitkosten tegen het oude (hogere) belastingtarief aftrekken. Doe de check. Gratis eerste analyse Binnen 24 uur duidelijkheid 100% onafhankelijk & vrijblijvend Oversluitrapport aanvragen >>> Inkomstenbelasting voor veel mensen omlaag De koopkrachtstijging komt met name door een hervorming van het belastingstelsel. In plaats van vier, krijgen we in 2021 twee belastingschijven (een basistarief en een toptarief). Het kabinet werkt hier naartoe door de tarieven volgend jaar aan te passen. Voor veel inkomens betekent dit in 2019 een verlaging van de inkomstenbelasting. Ook stijgen de inkomensgrenzen door een inflatiecorrectie. AOW-leeftijd nog niet bereikt Inkomen Nieuw tarief Oud tarief Eerste schijf € 0 - € 20.124 36.65% 36.55% Tweede schijf € 20.125 - € 34.404 38.10% 40.85% Derde schijf € 34.405 - € 68.507 38.10% 40.85% Vierde schijf € 68.507 en meer 51.75% 51.95% AOW-leeftijd bereikt Inkomen Nieuw tarief Oud tarief Eerste schijf € 0 - € 20.142 18.75% 18.65% Tweede schijf € 2.0143 - € 33.994 20.20% 22.95% Derde schijf € 33.995 - € 68.507 38.10% 40.85% Vierde schijf € 68.507 en meer 51.75% 51.95% Hypotheekrenteaftrek daalt De maximale hypotheekrenteaftrek daalt in 2019 naar 49% (49,5% in 2018). De hypotheekrenteaftrek zal versneld wordten afgebouwd vanaf 2020. De afbouw zal verhoogd worden naar 3% daling per jaar. Hiermee zal in 2023 al de 37% aftrek bereikt worden. In eerdere afspraken was bepaald om dit met 0.5% per jaar af te bouwen totdat het tarief van 37% bereikt was. Met deze maatregel wordt de subsidie op kopen voor de hogere inkomens versneld afgebouwd. Maximale aftrek 2019 49% 2020 46% 2021 43% 2022 40% 2023 36.93% Maximale hypotheek in 2019 Voor aankomend jaar zullen de verstrekkingsnormen opnieuw bepaald worden. Het NIBUD stelt op basis van het verwachte netto besteedbaar inkomen per inkomensgroep de ruimte voor hypotheeklasten vast. Verwacht wordt dat de lagere en hogere inkomensgroepen in 2019 meer kunnen gaan lenen. De verstrekking op waarde van de woning blijft gelijk op 100%. Dit wil zeggen dat de bijkomende kosten uit eigen middelen moeten worden voldaan. De NHG grens zal naar alle waarschijnlijkheid omhoog gaan naar €290.000. Dit zal gelijk getrokken worden naar het gemiddelde prijsniveau. Benieuwd naar je maximale hypotheek?Bereken je maximale hypotheek >>> Verlaging eigenwoningforfait Wie een eigen woning bezit betaalt hiervoor belasting, het eigenwoningforfait. Dit percentage wordt de komende jaren afgebouwd. Volgend jaar gaat voor de meeste huizenbezitters het eigenwoningforfait van 0,70% naar 0,65%, om uiteindelijk in 2023 op 0,45% uit te komen. Afschaffing Wet Hillen In het regeerakkoord is afgesproken dat de Wet-Hillen in 30 jaar wordt afgeschaft. Huizenbezitters met een hypotheekvrije woning of laag hypotheekbedrag, zullen volgend jaar merken dat hun vermogen in stenen weer iets meer wordt belast. Inhaalslag nodig op huizenmarkt Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 minimaal 75.000 nieuwe woningen bij te bouwen. Dit moet de oververhitte woningmarkt enigszins afkoelen. Op dit moment overstijgt de vraag naar woningen het aanbod, waardoor de huizenprijs explosief stijgt. Om deze doelstelling te halen is een inhaalslag nodig. Het kabinet trekt 38 miljoen euro uit voor stimulering van de woningbouw in samenwerking met lokale partners. Boodschappen, energie en zorgverzekering duurder Tegenover deze plus staat een belangrijke min. Dat is de verhoging van de BTW. Het lage BTW-tarief van 6% wordt 9%. Dit geldt voor de dagelijkse boodschappen, maar ook voor water, bloemen, boeken en de kapper. Voor 100 euro boodschappen betaal je in 2019 dus 2,83 euro extra aan BTW. Ook verwacht het kabinet dat de energierekening volgend jaar omhoog gaat. Hogere grondstofprijzen en meer energiebelasting laat in 2019 de energietarieven stijgen. Het kabinet verwacht ook dat de zorgpremie volgend jaar omhoog gaat. Volgens bronnen rond het kabinet gaat het om een verhoging van 124 euro per jaar. Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars die de zorgpremie bepalen. Het kabinet wil een fiets van de zaak net zo aantrekkelijk maken dan een lease auto. Hoe precies uitgewerkt wordt is nog niet bekend, maar e-bike van 2000 euro kun je dan voor enkele tientjes per jaar rijden. Een meevaller voor spaarders in de vorm van een lagere vermogensrendementsheffing. De belastingdienst gaat rekenen met een lager fictief rendement.
  • Nieuwe hypotheekaanbieders: Colibri en Jungo - Colibri en Jungo zijn gestart met het aanbieden van hypotheken. Beide hypotheekaanbieders richten zich op een specifieke doelgroep: starters en crowdfunding. Colibri en Jungo gestart Recent zijn Colibri en Jungo gestart met het aanbieden van hypotheken. Beide hypotheekaanbieders richten zich op een specifieke doelgroep. We bespreken de belangrijkste kenmerken en uiteraard de hypotheekrente. Wat is de beste hypotheek voor jou?Start hier een hypotheekvergelijking >>> Een hypotheek van Colibri Colibri richt zich in eerste instantie op starters op de huizenmarkt. Geheel conform de hypotheeknormen heb je dus de keuze uit annuïtair of lineair aflossen. Daarbij kun je kiezen voor met en zonder NHG en zowel in loondienst als zelfstandige kun je bij Colibri terecht. Kijken we naar de hypotheekrente van Colibri dan is de doelgroep nog specifieker. Voor starters die een woning kopen boven de NHG-grens van 265.000 euro en de hypotheekrente 20 jaar vastzetten, is Colibri momenteel concurrerend. Een hypotheek van Jungo Wie kiest voor een hypotheek van Jungo, krijgt de mogelijkheid om een deel van de hypotheek (20%) te financieren via crowdfunding. Dit betekent dat particulieren rechtstreeks kunnen investeren in jouw hypotheek in ruil voor rendement. Is jouw crowdfunding-campagne succesvol, dan kom je in aanmerking voor een lagere hypotheekrente (-0,2%). De investeerders in jouw hypotheek kunnen rekenen op een rendement tussen 2% en 4,25%. Dit zit tussen sparen en beleggen in. Het zal niet iedereen aanspreken om campagne te voeren voor de financiering. Ook is de constructie ingewikkelder dan een reguliere hypotheek. Zij kunnen hun tijd en moeite beter steken in een goede hypotheekvergelijking. Wie echter zeker is van de financiering, bijvoorbeeld via familie of vrienden, heeft met de crowdfundhypotheek een alternatief voor de familiehypotheek. Je sluit bij Jungo een echte hypotheek in plaats van een schenkingsconstructie. Lees meer over de crowdfundhypotheek. Zie ook crowdfunding voor zakelijke financieringen. Nieuwe hypotheekaanbieders zijn een aanwinst Sinds 2014 zijn een tiental nieuwe hypotheekaanbieders gestart. De teller staat inmiddels op 34 actieve geldverstrekkers. Nederlandse consumenten weet deze nieuwkomers ook steeds vaker te vinden. Met een scherpe rente en ruime voorwaarden houden ze de gevestigde geldverstrekkers scherp. Colibri en Jungo zullen met de specifieke doelgroep niet direct veel marktaandeel winnen. Wel laten ze zien dan innoveren met hypotheekproducten nog altijd mogelijk is. Beide zijn dus zeker een aanwinst. Wat is de beste hypotheek voor jou?Start hier een hypotheekvergelijking >>> Categorie: Hypotheken
  • Geld lenen zonder tussenkomst van de bank - Geld lenen zonder tussenkomst van de bank wordt steeds populairder. Een aantal nieuwe initiatieven brengt leners en investeerders bij elkaar. Onderhandse lening Wie geld wil lenen zonder tussenkomst van de bank, is al snel aangewezen op vrienden en bekenden. De leennormen zijn vaak minder strikt en ook de leenrente kan lager uitvallen. Een onderhandse lening kent echter ook valkuilen die voor een bekoelde of verbroken relatie zorgen. Wil je lenen bij vringen of bekenden? Lees dan eerst de spelregels voor een onderhandse lening. Peer to peer lenen Een aantal kredietdiensten springen in het gat tussen de onderhandse lening en een lening bij de bank. Ze brengen kredietnemers en investeerders bij elkaar via een online platform. Dit wordt ‘peer to peer’ lenen genoemd. De kredietnemer kan een lening krijgen buiten de bank om, zonder dat er een persoonlijke band is. Marktplaats voor leningen Vraag en aanbod komt bij elkaar via een online marktplaats voor kredieten. Dit gaat als volgt: Wie geld wil lenen, kan een oproep plaatsen voor een lening. Via de website wordt het leenbedrag ingezameld bij investeerders. Wanneer het leenbedrag bij elkaar is, wordt het uitgekeerd aan de kredietnemer. Kosten lening Leners kunnen gratis hun advertentie voor een lening op de website plaatsen. Daarbij worden een aantal documenten gevraagd om de kredietwaardigheid te toetsen. Een deel van de opbrengst wordt ingehouden als servicekosten. De investeerder moet rekening houden met kosten tot 1% van de opbrengst. Voordelen peer-to-peer lenen Voor de lener biedt het de mogelijkheid om buiten de bank om een lening af te sluiten. De rente kan daarbij concurreren met de actuele leenrente. Omdat anoniem geleend wordt is er geen kans op een slechte persoonlijke band met de uitlener. De uitlener krijgt een mooi rendement op de investering. Deze is al snel hoger dan de actuele spaarrente. De rente en de looptijd zijn vooraf bekend. Omdat de kredietwaardigheid van de lener wordt getoetst kan een inschatting van het risico worden gemaakt. Nadelen peer-to-peer lenen Een peer to peer lening is geen garantie voor succes. Een lening met te weinig investeerders gaan uiteindelijk niet door. Ook bestaat de kans dat een lening niet wordt terugbetaald. Als de kredietmarktplaats stopt, vervallen ook de leenafspraken. Platform voor geld lenen Het aantal initiatieven voor geld lenen zonder bank groeit. In vergelijking met de ons omringende landen staat de Nederlandse crowdfundmarkt nog in de kinderschoenen. De meeste aanbieders van peer-to-peer leningen komen dan ook uit het buitenland. Namen als Lendico en Lendex verraden de buitenlandse roots. Onlangs is daar Crosslend bijgekomen. Geldvoorelkaar is een Nederlands initiatief dat zich richt op crowdfunding, waaronder particuliere leningen. Inmiddels is ook het eerste crowdfund-initiatief voor hypotheken gelanceerd. Categorie: Lenen
  • Meer huizenbezitters sluiten over | starters haken af op de huizenmarkt - Het aantal huizenbezitters dat de hypotheek oversluit, is voor het eerst groter dan het aantal starters op de huizenmarkt. Wat zegt dit over Nederland? Starters haken af op de huizenmarkt Voor het tweede kwartaal op rij nam het aantal hypotheken voor starters op de huizenmarkt af met 11%. Dit blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau IG&H over het tweede kwartaal van 2018. Ook het aantal huizenbezitters dat een nieuwe woning heeft gekocht daalde, maar dan met 4%. Benieuwd naar jouw mogelijkheden?Start hier een hypotheekberekening >>> Uit deze nieuwe cijfers kunnen we concluderen dat starters afhaken op de huizenmarkt. Door het beperkte aanbod van koopwoningen, stijgt de huizenprijs. Daarbij is de prijsstijging voor starterswoningen het meest explosief. In het tweede kwartaal van 2018 steeg gemiddelde hypotheeksom voor starters met 3,4% naar € 249.000,-. De gemiddelde prijs voor een starterswoning ligt nog hoger, bijna € 280.000,-. Dit komt omdat starters steeds meer eigen geld moeten meenemen voor de aankoop, gemiddeld € 39.000,-. Een deel daarvan komt van ouders die helpen bij de hypotheek. Lees meer tips voor starters op de huizenmarkt Meer huizenbezitters sluiten over Terwijl het aantal huizen dat van eigenaar wisselt daalt, stijgt het aantal huizenbezitters dat de hypotheek oversluit. In het tweede kwartaal werden 24.000 hypotheken overgesloten, een stijging van 36%. Waarom huizenbezitters juist nu ervoor kiezen om de hypotheek over te sluiten is een combinatie van factoren. De hypotheekrente is in het tweede kwartaal weer iets gedaald, nadat 2018 juist begon met een rentestijging. Dit kan wel eens een buitenkans zijn voordat hypotheekrente in 2019 opnieuw gaat stijgen. Ook kiezen opvallend veel oversluiters voor een zogenaamde regiepartij om de hypotheek opnieuw onder te brengen. Deze, vaak minder bekende, geldverstrekkers winnen flink aan marktaandeel in het tweede kwartaal. Met name bij de lange rentevastperiodes, zoals 20 jaar vast, bieden deze regiepartijen een aantrekkelijke hypotheekrente en voorwaarden. Oversluiten voor jou voordelig?Vraag een oversluitrapport aan >>> Categorie: Hypotheken
  • Hypotheekrente verwachting september 2018 - Hoe ontwikkelt de hypotheekrente in september? Je leest het in onze hypotheekrente verwachting. Deze maand halveert de ECB het opkooprogramma. Wat gaan we hiervan merken? Historisch rentebesluit van de ECB Deze maand halveert de Europese Centrale Bank (ECB) het opkoopprogramma. Tot aan het einde van het jaar wordt maandelijks niet 30 maar 15 miljard euro aan staats- en bedrijfslening opgekocht. Na december 2018 stopt de ECB helemaal met deze stimuleringsmaatregel. Een historisch besluit als je bedenkt dat de centrale bank sinds 2015 een ruim 2500 miljard euro in de Europese economie heeft gepompt. De laagste hypotheekrente voor jou?Start nu jouw hypotheekvergelijking >>> Gaat de hypotheekrente stijgen? Dit ruime monetaire beleid heeft er mede voor gezorgd dat de hypotheekrente historisch laag is. Met minder ‘goedkoop geld’ in omloop zou je dan verwachten dat de hypotheekrente in september gaat stijgen. Daar komt voorlopig niets van terecht. Sterker nog, sinds het historische ECB-besluit is de marktrente zelfs licht gedaald. Dit heeft een aantal oorzaken: Beleggers speculeren al langer over het terugtrekken van de centrale bank, waardoor het rentebesluit uiteindelijk toch wat tegenviel. De zorgen over schuldencrisis in italië zijn nog altijd niet verdwenen. De  vrees voor een handelsoorlog tussen de VS en Europa (maar ook China, Mexico, Canada en Turkije) wakkert regelmatig aan. Hypotheekrente verwachting september 2018 Bovenstaande onzekere factoren zorgen ervoor dat beleggers kiezen voor zekerheid, bijvoorbeeld in de staatsleningen van stabiele landen. Hierdoor blijft er voldoende ‘goedkoop geld’ voorhanden op de kapitaalmarkt. Dit is weer een belangrijke graadmeter voor de lange hypotheekrente, bijvoorbeeld 20 jaar vast. We verwachten dan ook dat de hypotheekrente op het huidige lage niveau blijft en mogelijk licht daalt. Concurrentie traditionele banken toegenomen De druk op de hypotheekrente wordt verstrekt door de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt. Nieuwkomers zoals NIBC en Bijbouwe bieden momenteel een scherpe hypotheekrente voor de lange rentevastperiodes. Met succes. Beide geldverstrekkers behoren tot de 5 sterkst groeiende marktaandelen in het tweede kwartaal van 2018. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IG&H. De traditionele banken verliezen vooral marktaandeel aan regiepartijen (zoals NIBC en Bijbouwe). Dit zijn institutionele beleggers die in Nederlandse hypotheken een interessante investering zien. Door het lage rendement voor langlopende beleggingen hebben deze regiepartijen de wind mee. Banken kunnen juist moeilijker concureren door strenger kapitaaleisen. Zie ook: de voor- en nadelen van een onbekende geldverstrekker. Bekijk alle actuele hypotheekrentes > Categorie: Hypotheken
  • Spaarrente opnieuw gedaald, maar ook een meevaller voor spaarders - De spaarrente is opnieuw gedaald. Maar er is ook een meevaller voor spaarders in de vorm van een lagere vermogensrendementsheffing volgend jaar. Spaarrente opnieuw gedaald Met de recente verlaging van de spaarrente door ING, ABN AMRO en Rabobank hebben spaarders opnieuw een tik gekregen. Wie nog bij een grootbank spaart ontvangt slechts 0,03% rente op de vrij opneembare spaarrekening. Spaar jij nog bij een grootbank? Vergelijk meer spaarrekeningen voor een beter aanbod. Of kijk eens over de grens voor een ouderwets hoge spaarrente. Vermogensrendementsheffing (eindelijk) omlaag Maar er is ook goed nieuws voor spaarders in de vorm van een fiscale meevaller. Volgend jaar gaat de fiscus ervan uit dat jouw gespaarde vermogen 0,13% rendement oplevert. Nu nog wordt bij de berekening van de vermogensrendementsheffing uitgegaan van een rendement van 0,36% over het spaargedeelte. Dit meldt de Telegraaf in de aanloop naar Prinsjesdag. Vermogensrendementsheffing berekenen: Om de vermogensrendementsheffing rekent de Belastingdienst met een fictief rendement. Dit wordt volgend jaar als volgt berekend: De Fiscus gaat er volgend jaar vanuit dat je ⅓ van je vermogen belegt á 5,38% en ⅔ van vermogen spaart á 0,13%. Dit zorgt samen voor een fictief rendement van (1,77% + 0,09% =) 1,86%. Dit fictieve rendement telt voor 30% van je vermogen, waardoor een belastingtarief overblijft van ongeveer 0,56% Nog altijd fors meer dan de gemiddelde spaarrente (= 0,17%) van dit moment. Heffing op basis van het werkelijke rendement Het Kabinet wil uiteindelijk toe naar een vermogensrendementsheffing (box 3) op basis van het werkelijke rendement, maar is dit nog aan het uitwerken. In de tussentijd neemt het kabinet de volgende maatregelen: Het heffingsvrije vermogen in 2018 is verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Er wordt gebruik gemaakt van actuele cijfers voor het gemiddelde rendement over het spaargedeelte. Zie bovenstaande berekening. Deze maatregelen heeft het kabinet afgesproken in het regeerakkoord. Spaargeld wordt minder waard Dat de vermogensrendementsheffing niet in lijn is met het werkelijke rendement op het spaargeld, is spaarders al jaren een doorn in het oog. Met de lage spaarrente zien ze hun spaargeld jaarlijks minder waard worden. Zij kunnen hun spaargeld (gedeeltelijk) overzetten naar een hogere spaarrente: Kies voor een (online) spaar-specialist voor een hogere spaarrente (maximaal 0,35%). Bekijk ons aanbod deposito sparen (met interessante buitenlandse banken tot 1,81%). Kies voor sparen met voorwaarden, zoals maandsparen of een spaarverzekering (maximaal 2,00%). Categorie: Sparen
  • Je hypotheek oversluiten? Deze banken zijn ‘aflossingsvrij vriendelijk’ - De hypotheek oversluiten is vaak voordelig. Veel huizenbezitters willen daarbij hun aflossingsvrije hypotheek behouden. Let dan op welke bank je kiest. Aflossen verplicht bij nieuwe hypotheken Wie nu een hypotheek afsluit is verplicht deze in 30 jaar minimaal annuïtair aflossen. Alleen dan kun je de hypotheekrente fiscaal aftrekken. Dit is niet altijd zo geweest. Tot 1 januari 2013 was de aflossingsvrije hypotheek de meest gekozen hypotheekvorm. Vanwege de lage maandlast, maar ook het optimale fiscale voordeel. Hypotheek oversluiten voordelig?Bereken vrijblijvend jouw voordeel >>> Uitzondering voor oversluiten bestaande hypotheek Veel huizenbezitters willen hun aflossingsvrije hypotheek graag behouden. Voor hen is een uitzondering gemaakt op de aflosverplichting. In het overgangsrecht is bepaald dat je met een hypotheek van voor 2013 opnieuw kunt kiezen voor aflosvrij als je gaat oversluiten of verhuizen. Met behoud van de hypotheekrenteaftrek! Tip: bewaar een kopie van je aangifte inkomstenbelasting 2012. Dit heb je nodig om gebruik te maken van het overgangsrecht. Addertje onder het gras bij aflosvrij Bij dit overgangsrecht zit echter een addertje onder het gras. Banken moeten zich houden aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). In deze richtlijn staat dat maximaal 50% van de woningwaarde aflossingsvrij mag worden gefinancierd, tenzij: je de bestaande hypotheek oversluit en in de woning blijft wonen (zuivere oversluiting) je maandlast fors lager is (tot 60%) dan wat je met je inkomen mag lenen. je vermogen opbouwt met een spaar- of beleggingsrekening verpand aan de hypotheek. Banken bepalen percentage aflossingsvrij Banken mogen zelf bepalen in hoeverre ze meegaan in bovengenoemde uitzonderingen. Zo is de situatie ontstaan dat je bij de meeste banken nog maar 50% van de woningwaarde aflosvrij kan lenen. Enkele banken maken wel de uitzondering. Bij deze banken kun je meer dan 50% van de woningwaarde aflossingsvrij lenen: Obvion: tot 90% van de marktwaarde van de woning bij zuivere oversluiting. Nationale Nederlanden, Rabobank en Woonfonds: tot 80% van de marktwaarde van de woning bij zuivere oversluiting. Centraal Beheer: tot 80% van de marktwaarde van de woning bij zuivere oversluiting. De hypotheek moet daarbij minimaal 3 jaar lopen en BKR-noteringen worden niet geaccepteerd. NIBC: tot 65% van de marktwaarde van de woning bij zuivere oversluiting. ABN AMRO en Florius: tot 75% van de marktwaarde van de woning als sprake is van een lage maandlast of voor gepensioneerden de hypotheek na 30 jaar verlengen. Let op: vergelijk bij je keuze ook de hypotheekrente. Een aantal banken rekent namelijk een rente-opslag als je niet aflost. Ook kan aflosvrij een risico zijn op lange termijn. Je nieuwe aflossingsvrije hypotheek moet natuurlijk wel toekomstbestendig zijn. 100% aflossingsvrije hypotheek blijft mogelijk Omdat banken rekenen met de marktwaarde van de woning, blijft het mogelijk om een 100% aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Je hypotheek kan namelijk lager zijn dan de woningwaarde. Onderstaand rekenvoorbeeld maakt dit duidelijk: Stel de waarde van je woning is 250.000 euro en je hebt een hypotheek van 200.000 euro. Dan kun je met 80% van de woningwaarde (= 200.000 euro) 100% van de hypotheek aflossingsvrij oversluiten. Hypotheek oversluiten voordelig?Bereken vrijblijvend jouw voordeel >>> Categorie: Hypotheken
  • 10 slimme gadgets voor je huis - Wil je een huis dat met je meedenkt? Dan zijn er voldoende slimme gadgets beschikbaar om je leven een stuk makkelijker te maken. Dit is onze top 10. Gemak dient de mens. Met deze gedachte worden steeds meer innovatieve producten ontwikkelt en succesvol geïntroduceerd. Hieronder noemen we 10 slimme toevoegingen aan je huis. Verhoog je woongenot en vergroot de controle over je woning. 1. Slimme thermostaat Aangenaam thuiskomen in een voorverwamd huis. Met een slimme thermostaat stel je op afstand alvast de gewenste temperatuur in. Verder hebben deze thermostaten sensors waarmee aanwezigheid waargenomen wordt. Op basis hiervan kun je de thermostaat vooraf geprogrammeerde keuzes laten maken. Een betaalbare oplossing die je daarbij helpt om energie te besparen. 2. Slimme verlichting Wil je vanuit je luie bank de lichten bedienen? Dan is slimme verlichting de ideale oplossing. Zorg ervoor dat je tijdens de koude en donkere wintermaanden in een verlichte woning thuiskomt. Daarnaast biedt de slimme verlichting je de mogelijkheid om te koppelen aan je TV of alarminstallatie, waarmee je de intensiteit en kleuren kunt variëren. 3. Slimme audio Wil je eenvoudig geluid streamen naar je 5.1 home cinema set? Kies dan voor slimme audio. Met onder andere spraak gestuurde opdrachten kun je de muziek in huis aanpassen aan jouw stemming. Krijg toegang tot het volledige muziekaanbod door de koppeling van diverse streamingdiensten 4. Slimme koelkast Hoe gaaf is het als jouw koelkast de voorraad registreerd en jou een seintje geeft wanneer een product op is? Of nog beter, het direct voor je online besteld. Met de slimme koelkast is dit inmiddels mogelijk. Ook ontvang je automatisch een melding als producten dreigen te bederven. En heb je even geen kookinspiratie? Laat dan een gerecht samenstellen qua recept met de beschikbare producten in de koelkast. 5. Slimme deurbel Wil je overal en op elk gewenst moment zien wie er voor de deur staat? Dan is de slimme deurbel een must voor jouw huis. Je ontvangt een melding op je smartphone zodat je kunt meekijken en zelfs realtime kunt communiceren. Vervolgens open je de deur op afstand (of niet). Ideaal om de veiligheid van je woning te vergroten met slechts een beperkte investering. 6. Slimme zonwering Wil je met een gerust gevoel weg van huis zonder na te denken over de weersverwachting? Slimme zonwering beweegt automatisch mee met de weersomstandigheden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van sensoren die reageren op regen, zon en wind. Zo heb je geen zorgen meer bij een zomerse onweersbui. 7. Slimme beveiliging Voorkom dat inbrekers vrij spel hebben in je woning bij afwezigheid. Beveilig je huis met een slim alarmsysteem. Dit systeem kan gecombineerd worden met je verlichting en deurbel. Op elk gewenst moment kun je meekijken wat er thuis gebeurt en of alles veilig is. Ontvang notificaties zodra vooraf ingestelde acties plaatsvinden en beveilig je thuis optimaal tegen indringers. 8. Slimme rookmelder Wat heb je aan een rookmelder als je zelf niet thuis bent? Niets! Overweeg daarom de aanschaf van een slimme rookmelder. Hiermee krijg je meldingen wanneer rookontwikkeling wordt geconstateerd, ook als je niet thuis bent. Het is ook mogelijk te laten controleren op koolmonoxide en te laten communiceren met andere slimme apparaten in je woning. 9. Slimme robots in en rondom je huis Geen zin om zelf te stofzuigen of het gazon te maaien? Laat de robot het voor je doen. Een robotstofzuiger en robotgrasmaaier maakt door sensoren en lasers een virtuele omgeving en zorgt dat geen plekje wordt overgeslagen. Bedien de robot eenvoudig met een app op afstand. Creëer een stofvrije vloer en perfect gazon zonder uit je stoel te komen. Wel op tijd je voeten optillen! 10. Slim stopcontact Heb je apparatuur dat niet zelfstandig op je slimme thuisnetwerk kan worden aangesloten? Geen probleem! Met een slim stopcontact kun je de apparatuur voorzien van stroom. Niet super hightech, maar een goedkope oplossing om het apparaat op afstand in en uit te schakelen. De toekomst van slimme toepassingen voor je woning? Wat gaat de toekomst verder brengen qua slimme gadgets? Door de opkomst van 'the internet of things' zullen er steeds meer nieuwe producten gelanceerd worden. De volgende stap de is de slimme samenwerking tussen deze producten. Hierdoor zijn en worden de oplossingen eindeloos en producten komen waar we op dit moment nog niet zelf aan kunnen denken. Heb jij slimme toepassingen waar je enthousiast over bent? Laat het weten in de comments onderaan de pagina. Categorie: Woning


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiële links | site map