Nieuws over sparen

Nieuws over sparen

Home
Sparen
  Spaarvormen
  Sparen en de fiscus
  Spaarrekeningen
  Spaarrente
  A tot Z
  Nieuws over sparen
  Spaartips


Home > Sparen > Nieuws over sparen

FX.nl

FX.nl - Alle financiële nieuws

  • Variabele hypotheekrente niet meer het laagste tarief - Jarenlang was een variabele hypotheek het goedkoopst. Wie nu echter de hypotheekrente vast zet heeft een lagere hypotheekrente. Is dit verstandig? Vuistregel voor de hypotheekrente Hoe korter de rentevast periode hoe lager de hypotheekrente; dit was jarenlang de vuistregel. De variabele hypotheek was het goedkoopst, daarna 1 jaar rentevast enzovoort. Met de hogere hypotheekrente ‘kochten’ huizenbezitters de zekerheid van een vaste maandlast. Wie die zekerheid minder nodig had, profiteerde van een lagere hypotheekrente. Variabel niet meer het laagste tarief Met de extreme (lage) rentestand van dit moment is echter niets meer gewoon. Op dit moment is de variabele hypotheekrente dan ook niet meer het laagste tarief in de markt. Hiervoor moet je de hypotheekrente vastzetten, 1 jaar en zelfs 5 jaar vast. Kijk je naar de gemiddelde hypotheekrente, dan ben je zelfs goedkoper uit als je de hypotheekrente 10 jaar vast zet. Dit laatste bleek onlangs uit een berekening van de Telegraaf. Situatie omgedraaid Voor dit 'omgekeerde rentebeleid' kunnen we twee verklaringen geven: Ten eerst wordt vooral de korte hypotheekrente beïnvloed door de geldmarktrente (Euribor) en de lange hypotheekrente door de kapitaalmarktrente (10 jaar staatslening). Die laatste marktrente is de laatste tijd extreem gedaald, onder andere door de Brexit (zoals blijkt uit onze hypotheekrente verwachting voor 2019). Daarnaast willen banken op dit moment graag lange contracten sluiten. Door de dalende rente en de toegenomen concurrentie staan de marges onder druk. Een lange rentevastperiode biedt de zekerheid van vaste inkomsten. De rollen zijn dus omgedraaid. Hypotheekrente lang vastzetten? Een hogere variabele hypotheekrente betekent dus niet dat je per definitie duurder uit bent. Wanneer de hypotheekrente verder daalt, daalt jouw tarief automatisch mee. Wie de hypotheekrente recent lang heeft vastgezet kan deze moeilijk nog verlagen. Door de langer rentevastperiode die nog te gaan is, is de boeterente hoog. Kies je voor de maximale hypotheek op basis van je inkomen, dan kun je beter de huidige hypotheekrente lang vast zetten. Zekerheid gaat dan boven een paar tienden renteverschil. Lees meer over of de hypotheekrente lang vastzetten verstandig is. Hypotheken
  • Koopkracht huishoudens positief ondanks prijsstijgingen - In 2019 gaat het netto inkomen van veel huishoudens omhoog. Tegelijkertijd stijgen ook de vaste lasten. Wat blijft er over van de koopkrachtstijging?  Netto inkomen gaat omhoog De eerste salarisstrook van 2019 zal met interesse bekeken worden. Dit jaar stijgt namelijk voor veel werkenden het netto loon. Op Prinsjesdag heeft het Kabinet de nieuwe tarieven voor de inkomstenbelasting bekend gemaakt en deze vallen lager uit. Ook voor gepensioneerden gaat de inkomstenbelasting omlaag zodat ze netto meer inkomen hebben Met de nieuwe tarieven voor de inkomstenbelasting werkt het Kabinet toe naar een hervorming van het Belastingstelsel zoals afgesproken in het Regeerakkoord van Rutte 3. In 2021 hebben we nog maar 2 belastingschijven (een basistarief en een toptarief) in plaats van de huidige 4. Ook mensen met een uitkering kunnen in 2019 een hoger inkomen verwachten. Veel uitkeringen, waaronder de bijstandsuitkering, gaan dit jaar omhoog. Volg het financiële nieuws en de rente-ontwikkelingSchrijf je in voor de Renteflits >>> Ook de vaste lasten stijgen Hoeveel je daadwerkelijk te besteden hebt, is niet alleen afhankelijk van wat er binnenkomt, maar ook van wat er uit gaat. In 2019 gaan de vaste lasten van Nederlanders omhoog. Zo zijn de dagelijkse boodschappen duurder door de inflatie en verhoging van het laagste BTW-tarief van 6% naar 9%. Ook de zorgpremies zijn dit jaar over de gehele linie gestegen. De grootste stijging van de vaste lasten zien we terug op de energierekening. De kosten voor gas en licht gaan dit jaar gemiddeld met € 290,- omhoog. Dit berekende de Consumentenbond onlangs. Dit komt door een hogere belasting op energie, met name op gas. Ook brengen de energieleveranciers hogere kosten in rekening voor de levering. Koopkracht huishoudens positief ondanks prijsstijgingen Ondanks bovenstaande prijsstijgingen, is de koopkracht in 2019 voor de meeste huishoudens positief. Dit becijferde het NIBUD. Van de 100 meest voorkomende voorbeeldhuishoudens gaan er 96 dit jaar op vooruit. De koopkracht voor de meeste huishoudens gaat omhoog met enkele tientjes per maand. Daarnaast heb je jouw koopkracht ook deels zelf in de hand. Hieronder 3 manieren om direct te besparen op je vaste lasten: Stap over met energie: Kies voor het goedkoopste tarief en ontvang een welkomstbonus. Je voordeel kan oplopen tot € 350 per jaar. Sluit je hypotheek over: profiteer jij nog niet van de lage hypotheekrente? Sluit je hypotheek over naar een lagere hypotheekrente. Sluit je lening(en) over: ook de leenrente is de afgelopen jaren gedaald. Verzamel je lopende kredieten en sluit deze over naar een lagere rente. Hypotheken
  • Spaarrente verwachting voor 2019 - Gaat de spaarrente in 2019 eindelijk omhoog? Je leest het in deze spaarrente verwachting voor 2019. Maar ook: drie tips voor een hogere rente. Wat doet de spaarrente in 2019? De spaarrente lijkt wel in een vrije val terecht te zijn gekomen. De gemiddelde rente op een vrij opneembare spaarrekening is nog maar 0,17%. Wie spaart bij een Rabobank, ABN AMRO of ING ontvangt slechts 0,03% rente. En bij Triodos en Van Lanschot is de spaarrente zelfs 0%.  Gaat de spaarrente in 2019 eindelijk omhoog? Op zoek naar een hogere spaarrente?Bekijk het aanbod Deposito sparen >>> Waarom is de spaarrente laag? De lage spaarrente is (gek genoeg) een stimuleringsmaatregel van de Europese Centrale Bank (ECB). Na de krediet- en Eurocrisis viel de consumptie in de Eurozone stil. Door de rente te drukken wordt sparen onaantrekkelijk en gaan we meer uitgeven, zo is de gedachte. Om dezelfde reden wordt lenen en investeren juist aantrekkelijk gemaakt met een lage hypotheekrente en goedkoop geld lenen voor consumptiegoederen. Tip: lees meer over de hypotheekrente ontwikkeling in 2019. Zo drukt de ECB de spaarrente Het belangrijkste instrument om de spaarrente laag te houden is de beleidsrente. De ECB-depositorente is momenteel -0,4%. Dit betekent dat banken moeten betalen om overtollig kasgeld bij de centrale bank stallen. Dit willen banken zoveel mogelijk voorkomen, dus bieden ze het spaargeld aan op de markt voor kortlopende leningen (de geldmarkt). Maar ook op de geldmarkt drukt de ECB de rente. Banken kunnen momenteel geld lenen bij de centrale bank voor de periode van 1 week tegen 0% rente. Door dit ruime aanbod van goedkoop geld, levert het spaargeld ook op de geldmarkt niet veel op. In bovenstaande grafiek zie je de spaarrente-ontwikkeling van 2004 tot en met 2018 voor de vrij opneembare spaarrekening (oranje) en deposito sparen (blauw). Bron: DNB Rentebeleid van de centrale bank in 2019 Inmiddels is de economie dusdanig herstelt dat de Europese Centrale Bank de stimuleringsmaatregelen stapsgewijs gaat afbouwen. Vanaf 2019 is de centrale bank gestopt met het opkopen van staatsleningen. Dit heeft vooral effect op de rente voor langlopende leningen. We verwachten daarom dat de hypotheekrente vanaf 2019 oploopt. De volgende stap is het verhogen van de beleidsrentes. De ECB heeft echter aangegeven hiermee te wachten, waarschijnlijk tot na de zomer. De centrale bank wil eerst het effect van de genoemde afbouw afwachten. Daarnaast zijn er nog onzekerheden in de markt waardoor de ECB druk op de rentes wil blijven houden, zoals: Opkomend protectionisme: de handelsoorlog tussen VS en China. Onduidelijkheid over de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen. Spaarrente verwachting voor 2019 Wie verwacht dat de spaarrente in 2019 omhoog gaat, moeten we teleurstellen. Zolang de ECB haar beleidsrentes gaat verhogen, zal de spaarrente op het huidige lage niveau blijven. Naar verwachting is dit tot na de zomer van 2019. Daarbij zijn verdere renteverlagingen niet uitgesloten. Banken hebben de lage (en zelfs negatieve) geldmarktrente nog niet volledig aan hun particuliere klanten doorberekend. Wel verwachten we dat het aantal verlagingen van de spaarrente in 2019 afneemt. 0% rente op de spaarrekening is voorlopig een psychologische grens die banken niet aandurven. Dan blijft er weinig ruimte over om de spaarrente te verlagen. Het aantal spaarrente-mutaties zal naar verwachting in 2019 afnemen. Tips voor een hogere spaarrente Ondertussen levert je spaargeld in 2019 nauwelijks nog iets op. Sterker nog, rekening houdend met de vermogensbelasting en de inflatie wordt het spaargeld jaarlijks minder waard. Om dit tegen te gaan, kun je jouw spaargeld (gedeeltelijk) overzetten naar een hogere spaarrente: Kies voor een spaar-specialist bij een vrij opneembare spaarrekening (tot 0,35%). Bekijk het aanbod deposito sparen met diverse interessante buitenlandse banken (tot 1,75%). Kies voor sparen met voorwaarden, zoals maandsparen of een spaarverzekering. (tot 2,00%). Niet sparen, maar wel meer rendement op je vermogen? Bekijk de mogelijkheden van beleggen. Sparen
  • ABN AMRO stelt verwachting huizenmarkt naar beneden bij - ABN AMRO heeft de huizenmarkt verwachting naar beneden bijgesteld. Een krap aanbod en gedaald sentiment maken dat de huizenprijs in 2019 minder hard stijgt. Ontwikkeling huizenprijs 2019 en 2020 In de meeste recente woningmarktmonitor kijkt ABN AMRO vooruit naar de huizenprijsontwikkeling voor de komende jaren. De economen van de bank concluderen dat de huizenmarkt in 2019 en 2020 ‘tot rust komt’. Geen reden voor paniek. De huizenprijs blijft volgens ABN AMRO stijgen, maar minder hard dan het afgelopen jaar. In 2019 blijft de lage hypotheekrente en een beperkt aanbod de huizenprijs opstuwen. Dit is natuurlijk goed nieuws voor huizenbezitters. Maximale hypotheek berekenenHoeveel kun jij lenen in 2019? >>> Verwachting voor huizenprijs naar beneden bijgesteld De prijsstijging zorgt er echter ook voor dat de betaalbaarheid verder onder druk staat. Bij de huidige hypotheeknormen is een koopwoning minder goed betaalbaar. Samen met onzekerheid over de economische groei, zorgt dit ervoor dat het vertrouwen bij de consument afneemt. Het gedaalde sentiment is reden voor ABN AMRO om de verwachting voor de huizenprijs naar beneden bij te stellen. Volgens de bank worden huizen in 2019 gemiddeld 6% duurder. Eerder nog ging men uit van gemiddeld 7%. Voor 2020 verwacht de bank een prijsstijging van gemiddeld 4%. Eerder al stelde Rabobank haar verwachting voor de huizenmarkt naar beneden bij. Het aantal woningverkopen loopt verder terug De daling van het aantal woningverkopen, die ook in 2018 zichtbaar was, zet de komende jaren door. ABN AMRO gaat uit van een terugloop van 5% verkochte woningen in 2019 en opnieuw in 2020. De bank wijst erop dat dit een voorbode is voor de afzwakkende prijsstijging.   Het aanbod van koopwoningen moet onder andere komen van nieuwbouw. Het bouwen van nieuwe woningen blijft echter achter door een gebrek aan plannen, capaciteit (mensen en materiaal) en financieringsmogelijkheden. Ook doorstromers laten het afweten. Zij wachten (logischerwijs) met kopen tot de eigen woning verkocht is.
  • Een hypotheek met hulp van ouders - Ouders kunnen helpen met de hypotheek, o.a. met een schenking of door garant te staan. Een hypotheek met hulp van ouders heeft voordelen voor kind én ouder. Starters in een lastig parket Wie in 2019 een nieuwe hypotheek afsluit of een bestaande hypotheek oversluit, kan niet meer lenen dan de waarde van de woning. Dit betekent dat je meer eigen geld moet meenemen als je een huis gaat kopen. Dit brengt starters in een lastig parket. Ze staan aan het begin van hun carrière, ook met het inkomen en spaargeld. Daarbij is kopen aantrekkelijk is en soms de enige optie. Gelukkig kunnen ouders helpen met de hypotheek Een hypotheek met hulp van ouders sluiten?Bereken vrijblijvend jouw mogelijkheden >>> Ouders helpen bij hypotheek Op dit moment helpen 7 van de 10 ouders bij de hypotheek door garant te staan of met een schenking of lening voor de hypotheek. We bespreken de 3 opties: 1. Ouders staan garant voor de hypotheek Ouders kunnen ook in 2019 garant staan voor de hypotheek van hun kind. Dit betekent dat wanneer hij of zij de maandlast niet kan betalen, de ouders dit overnemen. Met een garantstelling zijn geldverstrekkers bereid een hypotheek te sluiten wanneer het inkomen van het kind (nog) niet voldoende is. De ouders die garant staan zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Ze tekenen de hypotheekakte dan ook samen met hun kind. Deze garantstelling kan op een later moment opgeheven worden als het inkomen van het kind toereikend is. Om garant te staan voor de hypotheek, wordt ook bij de ouders onderzocht of zij voldoende financiële middelen hebben. Deze eisen zijn bij elke geldverstrekker anders, bereken vrijblijvend jouw mogelijkheden om garant te staan. 2. Ouders schenken voor de woning of hypotheek Ouders mogen jaarlijks een beperkt bedrag belastingvrij schenken aan hun kind. Bij een schenking die wordt gebruikt voor de woning is deze schenkingsvrijstelling ruimer. In 2019 mogen ouders eenmalig tot € 100.800,-  belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning. Voor de vrijstelling moet de begunstigde tussen 18 en 40 jaar jaar oud zijn. De schenkingsvrijstelling geldt ook voor het aflossen van de hypotheek, het opvangen van een restschuld of onderhoud en verbetering van de woning. Lees meer over de schenken voor woning en hypotheek. 3. Ouder en kind sluiten een familiehypotheek Met een familiehypotheek leent het kind een deel van het aankoopbedrag van de ouders, in plaats van de bank. Samen spreken ze hiervoor een rente af, welke onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Als de ouders daarbij de hypotheekrente (deels) terug schenken, wordt dit niet meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek. Met een familiehypotheek kun je dus meer lenen tegen een lagere maandlast. Ouders betalen minder belasting over het vermogen door het te investeren in de hypotheek voor hun kind. Daarnaast ontvangen ze een rente die meer oplevert dan de lage spaarrente van dit momen.   Lees meer over de familiehypotheek met daarbij een rekenvoorbeeld waarin de leen-schenk-constructie wordt uitgelegd. Win-winsituatie voor ouder en kind Starters kunnen moeilijk aan een woning komen. Het aanbod van koopwoningen daalt en de vraag blijft groot, met stijgende huizenprijzen als gevolg. Met een hypotheek met hulp van ouders maak je dus meer kans op de huizenmarkt. Als je het slim aanpakt, verlaag je ook nog eens je toekomstige maandlasten. Ook voor de ouders heeft het verschillende voordelen. Zij betalen minder belasting op hun vermogen en schenking. Ook is het mogelijk een hoger rendement te halen op het vermogen. Interessant bij de huidige spaarrente! Daarbij is het interessant om te investeren in vastgoed. Ook met een familiehypotheek wordt rendement op het vermogen gehaald. Laat je mogelijkheden berekenen Niet elke geldverstrekker biedt de mogelijkheid voor ouders om te helpen met een hypotheek. Ook moet je erop letten dat je binnen de geldende fiscale regels valt om een onverwachte belastingaanslag te voorkomen. Daarbij is het zaak de gekozen oplossing zorgvuldig vast te leggen om eventuele discussies te voorkomen. Het is daarom aan te raden om hierbij een hypotheekadviseur in te schakelen. Dit start met een berekening van de mogelijkheden voor ouders om te helpen bij de hypotheek van een kind. Hypotheken
  • Hoeveel kan ik lenen in 2019? | Bereken het zelf! - Hoeveel kun jij lenen in 2019? De hypotheeknormen zijn bekend. Wat wijzigt er dit jaar? En bereken hoeveel hypotheek je maximaal kunt krijgen. De hypotheeknormen voor 2019 zijn bekend De hypotheeknormen bepalen hoeveel jij dit jaar kunt lenen. Wat is de maximale hypotheek op basis van de woningwaarde en het inkomen in 2019? Kies je voor NHG of energiebesparende maatregelen, dan zijn de normen net even anders. Benieuwd hoeveel jij kunt lenen?   Maximale hypotheek berekenenHoeveel kun jij lenen bij de actuele normen? >>> Niet meer lenen dan de woningwaarde Sinds vorig jaar kun je niet meer lenen dan de woningwaarde. Dit betekent dat je de volledige kosten koper, zo’n 5 à 6% van de koopsom, uit eigen zak moet betalen. Met name voor starters die nog weinig hebben gespaard (of met studieschuld) is dit lastig. Ze kloppen vaker aan bij de ouders of lenen consumptief extra. Het goede nieuws is dat de maximale hypotheek op basis van de woningwaarde in 2019 in ieder geval niet verder is gedaald. In het regeerakkoord is afgesproken dat de leennorm tot 2021 op 100% blijft. Lage en hoge inkomens kunnen in 2019 meer lenen Hoeveel je kunt lenen op basis van het inkomen wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op advies van het Nibud. Daarbij wordt gekeken naar gemiddelde inkomsten en uitgaven van huishoudens. Met financieringslastpercentages wordt bepaald hoeveel van het inkomen je mag besteden aan de hyptoheek. Uit bestudering van de financieringslastpercentages voor 2019 blijkt dat deze grotendeels hetzelfde zijn gebleven.  Alleen inkomens tot 28.000 euro kunnen dit jaar iets meer lenen op basis van het inkomen. Toch gaat voor veel huishoudens de maximale hypotheek in 2019 omhoog. Dit komt omdat het Nibud rekening houdt met een gemiddelde loonstijging van 2,9%. Dit heeft het volgende effect op hoeveel je kunt lenen: Rekenvoorbeeld eenverdieners Rekenvoorbeeld tweeverdieners* * In 2019 mag het tweede inkomen voor 70% meetellen voor de maximale hypotheek. Benieuwd of u in 2019 meer kunt lenen? Bereken het hier. Kleine wijziging in maximale ‘groene’ hypotheek Bij de maximale hypotheek voor een klimaatneutraal huis wordt in 2019 een kleine wijziging doorgevoerd. Voor een huis met een energieprestatiecoëfficiënt van 0 of lager kan iets minder extra geleend worden. Maximaal 20.000 euro bovenop de financieringslast. Voor een Nulopdemeter-woning blijft dit gelijk op 25.000 euro. Lees hoe je extra kunt lenen bij energiebesparende maatregelen. NHG-grens volgt naar verwachting de huizenprijs De kostengrens voor een NHG-hypotheek is in 2019 opnieuw omhoog omhoog gegaan. Deze NHG-grens is immers gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs en deze stijgt nog altijd. Dit jaar kunt u voor koopwoning tot 290.000 euro een NHG-hypotheek afsluiten. Oversluiten met NHG kan tot een hypotheeksom van 290.000 euro. Neem je energiebesparen maatregelen, dan is de kostengrens 307.400 euro Zo blijven ook starters de mogelijkheid houden om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te sluiten. Daarnaast mikt de stichting achter de garantie op nieuwe doelgroepen. Met NHG komen inmiddels ouderen en ondernemers eerder in aanmerking voor een hypotheek. Dossier: huis en hypotheek in 2019: Voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie 2019 bekend Hypotheekrente ontwikkeling in 2019 Rabobank: stijging huizenprijs vlakt af in 2019 Hypotheken
  • Hypotheekrente ontwikkeling 2019 | Stijgt de rente? - Hoe ontwikkelt de hypotheekrente in 2019? Dit is onze prognose op basis van de ontwikkelingen in de markt. Stijgt de hypotheekrente in 2019?  Hoe ontwikkelt de hypotheekrente in 2019? De hypotheekrente is nog altijd historisch laag. Dit is deels het gevolg van rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook de ontwikkeling van de economie en ‘stemming’ op de financiële markten hebben invloed op de renteontwikkeling. We bespreken deze factoren en geven onze prognose voor de hypotheekrente in 2019. Bereken je hypotheekmogelijkheden in 2019 >>> Waarom is de hypotheekrente laag? Door de Eurocrisis en de daarop volgende lage economische groei, heeft de ECB verregaande maatregelen genomen om de economie te stimuleren. De centrale bank heeft de beleidsrentes verlaagd en maandelijks voor miljarden Euro’s aan leningen opgekocht. Dit zorgt ervoor dat er veel ‘goedkoop geld’ voorhanden is om uit te lenen via hypotheken, maar ook bedrijfsleningen en consumptief geld lenen. Sparen wordt juist onaantrekkelijk door een lage spaarrente. Dit moet de bestedingen in de eurozone aanjagen. Stimuleringsmaatregelen afgebouwd De economie in de Eurozone is inmiddels dusdanig hersteld, dat de Europese Centrale Bank is gestart met het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen. Vanaf 2019 is het opkoopprogramma gestopt. Dit minder ruime monetaire beleid van de ECB geeft ruimte aan een rentestijging. Het opkoopprogramma heeft met name invloed op de kapitaalmarktrente, wat weer een belangrijke graadmeter is voor de lange hypotheekrente zoals 20 jaar vast rente. Onzekerheden in de markt drukken de rente De volgende stap, het verhogen van de beleidsrentes, is voorlopig niet aan de orde. De ECB geeft aan tot zeker na de zomer van 2019 de lage rente te handhaven. De centrale bank ziet namelijk de volgende risico’s: De economie groeit door, maar minder snel. Onder andere in China is sprake van een groeivertraging. De uitkomst van de Brexit onderhandelingen. Komt er een harde Brexit of niet? Het opkomende protectionisme, zoals de handelsoorlog tussen de VS en China. Bovenstaande onzekerheden zorgen ook voor voorzichtigheid op de financiële markten. Beleggers ruilen hun meer risicovolle beleggingen in voor obligaties van economisch stabiele landen zoals Duitsland en Nederland. Het aanbod van geld op de kapitaalmarkt blijft hierdoor groot. Beleggers verwachten een lage vergoeding en als gevolg blijft de kapitaalmarktrente laag, zoals is te zien in onderstaande grafiek. (Bron: IEX.nl) Hypotheekrente ontwikkeling 2019 (onze verwachting) Pas wanneer de onzekerheden in de markt naar de achtergrond verdwijnen, komt er meer ruimte voor een rentestijging. Tot die tijd blijft de hypotheekrente op het huidige lage niveau. Je hebt dus nog kans om de lage hypotheekrente alsnog vast te leggen. Aan het begin van 2019 zien we echter de onzekerheid toenemen. De kapitaalmarktrente zit op het laagste niveau sinds 2 jaar. Dit biedt ruimte voor geldverstrekkers om hun hypotheekrente te verlagen. Ee Door de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt zijn de marges kleiner geworden. Meebewegen met de markt is nodig voor wie de laagste hypotheekrente wil bieden. Geldverstrekkers passen hun tarieven snel aan bij veranderende marktomstandigheden. Dossier: jouw portemonnee in 2019 Spaarrenteverwachting 2019 Rabobank: stijging huizenprijs vlakt af in 2019 Hypotheeknormen 2019 bekend Prinsjesdag: alle maatregelen voor 2019 Hypotheken
  • Verhuizen voor ouderen dichterbij na verruiming NHG normen - Ouderen met verhuisplannen kunnen deze binnenkort eerder realiseren. De NHG biedt een oplossing voor een knelpunt in de hypotheekverstrekking. Knelpunt hypotheekverstrekking voor ouderen Het is een bekend knelpunt in de hypotheekverstrekking voor ouderen: al 10 jaar voor de AOW-leeftijd houden geldverstrekkers rekening met het inkomen na pensioen. Omdat dit pensioeninkomen vaak lager is, daalt de maximale hypotheek vanaf 57 jaar fors. De lagere maximale hypotheek kan verhuisplannen op latere leeftijd in de weg staan. Als daarmee ook een besparing gerealiseerd wordt (lagere hypotheekrente, kleiner wonen), kun je met recht spreken van een knelpunt. Verruiming normen bij NHG-hypotheek De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt binnenkort een oplossing voor ouderen met verhuisplannen. Bij een NHG-hypotheek mag vanaf vorig getoetst worden op basis van de werkelijke maandlasten. Deze verruiming geldt voor aanvragers die al AOW ontvangen of over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken. Voor een NHG-hypotheek mag de nieuwe woning niet meer kosten dan 290.000 euro. Wil je gebruik maken van de verruiming, dan moet je daarbij aan de volgende voorwaarden voldoen: Je moet een woning bezitten en de aan te kopen woning moet als hoofdverblijf gaan dienen. De nieuwe werkelijke maandlast niet hoger zijn dan de huidige werkelijke maandlast. Je moet de hypotheekrente minimaal 20 jaar vastleggen; of Minimaal 10 jaar als aan het einde van de rentevastperiode de jongste partner 85 jaar of ouder is of wanneer de hypotheek 50% van de woningwaarde is. Nationale Hypotheek Garantie niet meer alleen voor starters Eerder heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen, de stichting achter de garantie, al een ander knelpunt opgelost. Voor ouderen (maar ook chronisch zieken) is het namelijk lastig en duur om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Vorig jaar is deze ORV-eis bij een NHG-hypotheek komen te vervallen. Daarmee is de Nationale Hypotheek Garantie niet meer alleen voor starters. Het Waarborgfonds mikt tegenwoordig op een bredere doelgroep voor de garantie. Vanaf dit jaar is het mogelijk om een hypotheek over te sluiten onder NHG en om een restschuld te financieren onder NHG. Benieuwd naar jouw mogelijkheden onder deze verruimde NHG-normen. Start vrijblijvend een hypotheekaanvraag. Hypotheken
  • Hypotheek in 2019 | Hier moet je op letten: - Heb je een hypotheek of ga deze in 2019 sluiten? Dit zijn 7 dingen om rekening mee te houden, o.a. de hypotheeknormen, huizenmarkt en renteverwachting. 1. Hypotheekrente blijft nog even laag De hypotheekrente is historisch laag en we verwachten dat dit de eerste maanden van 2019 zo blijft. Dit ondanks dat de Europese Centrale Bank de druk op de rentes verlaagd. Dit komt omdat een aantal onzekerheden de financieel markt beinvloeden, waaronder de Brexit, handelsoorlog en de italiaanse begroting. Beleggers kiezen nu sneller voor veilige beleggingen tegen een lage vergoeding. Zo blijft goedkoop geld ruim voorhanden en dus hypotheekrente laag. Pas wanneer deze onzekerheden naar de achtergrond verdwijnen komt er meer ruimte voor een rentestijging. Lees meer details over de renteverwachting. Je kunt dus nog even profiteren van de lage rente als je gaat aankopen of oversluiten. Benieuwd of oversluiten interessant is?Vraag vrijblijvend aan >>> 2. Meer lenen door koopkrachtstijging De hypotheeknormen voor 2019 zijn grotendeels gelijk gebleven. Je kunt maximaal 100% van de woningwaarde lenen. De hypotheeknormen voor inkomens tot 28.000 zijn iets verruimd. Ook mag je opnieuw 70% van het tweede inkomen gebruiken voor de hypotheek. Dat veel mensen in 2019 toch meer hypotheek kunnen krijgen, komt door de koopkrachtstijging. Door loongroei en lastenverlichting blijft er meer ruimte over voor de hypotheeklast. Bereken hier hoeveel je in 2019 kunt lenen. 3. Energiebesparende maatregelen financieren Voor het financieren van energiebesparende maatregelen kun je in 2019 tot 106% van de woningwaarde meefinancieren in de hypotheek. En koop je een energiezuinig huis, dan mag je maximaal 25.000 euro bij het maximale leenbedrag optellen. Met deze ruimere leennorm probeert de overheid ook in 2019 de verduurzaming van huizen te stimuleren. Daarin moet namelijk nog een inhaalslag gemaakt worden.   4. Meer mensen in aanmerking voor NHG In 2019 wordt de kostengrens voor een NHG-hypotheek verhoogd naar € 290.000,-. Meer mensen komen dus in aanmerking voor de zekerheid en rentekorting die de Nationale Hypotheek Garantie. Ook wordt NHG goedkoper De eenmalige borgtochtprovisie gaat naar 0,9% van de hypotheeksom. Het is nu ook mogelijk om bij oversluiten NHG aan de hypotheek toe te voegen. Dit vergroot je rentevoordeel bij oversluiten. Daarnaast biedt NHG een oplossing voor mensen die minder snel een hypotheek kunnen krijgen. Ouderen, ondernemers en mensen zonder vast contract komen door de garantie eerder in aanmerking voor een hypotheek. 5. Stijgende huizenmarkt zwakt iets af Huizen waren nog nooit zo duur als nu. Dit is natuurlijk voordelig voor huizenbezitters. Starters en jonge gezinnen hebben steeds vaker het nakijken. Zij hebben niet of beperkt geprofiteerd van de prijsstijging en staan aan het begin van hun carrière. Ze krijgen daarbij concurrentie van beleggers die populaire woningen opkopen voor verhuur. Krapte op de huizenmarkt zorgt in 2019 voor de explosieve prijsstijging die we nu meemaken. Tegelijkertijd stuiten meer mensen op de grens van de betaalbaarheid. Dit zorgt in 2019 niet alleen voor minder transacties, ook het consumentenvertrouwen daalt hierdoor. Dit was reden voor Rabobank om de verwachting voor de huizenmarkt naar beneden bij te stellen. 6. Ben jij al aflossingsblij? De term ‘aflossingsblij’ heb je vast wel gehoord en mogelijk zelfs al iets te vaak. Met deze campagne willen banken huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek wijzen op mogelijke risico’s aan het einde van de looptijd. Een overgrote meerderheid (96%) weet inmiddels dat de hypotheek na 30 jaar moet worden afgelost. Een kwart weet echter niet hoe ze dit gaan doen. In 2019 zal de aflossingsvrije hypotheek dus nog regelmatig het nieuws halen. Hoe ga jij de aflossingsvrije hypotheek aflossen? 7. Hypotheekrenteaftrek verder afgebouwd Op Prinsjesdag is afgesproken om het de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. Vanaf 2020 gaat de fiscale aftrek in stappen van 3% omlaag, tot in 2023 een maximum van 36,93% is bereikt. 19 jaar eerder dan in eerdere plannen. In 2019 merken we nog niets van deze versnelde afbouw en is de maximale aftrek in de tweede schijf 49%. Hypotheken
  • Overstappen met de zorgverzekering. Zo doe je dat. - Ga jij dit jaar overstappen met de zorgverzekering? Vergelijk alle zorgpremies voor het nieuwe jaar. De overstap is eenvoudig geregeld. Zo doe je dat. Deadline voor zorgverzekering Overstappen, aanpassen of gelijk houden? Je hebt nog tot en met 31 december om je zorgverzekering voor 2019 te kiezen. Met premiestijgingen tussen € 0,- en € 11,64 loont het om over te stappen. Vergelijk de zorgpremies 2019 >>> Zorgverzekering vergelijken Zorgverzekeringen vergelijk je tegenwoordig eenvoudig online. Op FX.nl hebben we hiervoor een simpele vergelijking op basis van de zorgpremies bij de verschillende eigen risico’s. Daarnaast bieden we een uitgebreide zorg-vergelijking waarin ook de aanvullende vergoedingen zijn meegenomen. Ook handig: deze top 3 zorgpremies voor 2019. Overstappen in 5 stappen Heb je de beste aanbieding gevonden? Dan kun je overstappen. Dit is eenvoudig en gaat als volgt: Kies in onze premie-vergelijking op ‘verder’. Je komt dan op de website van de zorgverzekeraar waar je de zorgverzekering volgens de door jou gekozen premie en voorwaarden kan afsluiten. De persoonlijke gegevens die je daarbij nodig het zijn je naam, geboortedatum en adresgegevens. Houd ook je BSN-nummer en betaalgegevens bij de hand. In de volgende stap controleer je de ingevoerde gegevens en ga je akkoord met de voorwaarde. Je oude zorgverzekering wordt automatisch opgezegd. Je hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Per 1 januari gaat je nieuw aangevraagde zorgverzekering in. Rond die datum ontvang je je nieuwe zorgpolis en zorgpas. Bedenktijd voor de zorgverzekering Wie online overstapt met de zorgverzekering, heeft standaard 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kun je de nieuw aangevraagde zorgverzekering kosteloos annuleren. Je oude zorgverzekering wordt dan onder de eerder gekozen voorwaarden voortgezet. Om je aanvraag te annuleren neem je contact op met je nieuwe zorgverzekeraar. Dit kan telefonisch of per email. Lukt het niet om dit jaar een nieuwe zorgverzekering te kiezen, maar weet je zeker dat je wilt overstappen. Zeg dan voor 1 januari je oude zorgverzekering op. Je hebt dan nog tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Tips bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekering: Natura, restitutie of budget polis, wat is het verschil? Zorgverzekering voor je gezin kiezen (8 tips) Alle wijzigingen voor de zorgverzekering in 2019 Besparen op je zorgverzekering (hoe het wel en niet moet) Verzekeren


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiële links | site map