Sparen van A tot Z

Sparen van A tot Z

Home
Sparen
  Spaarvormen
  Sparen en de fiscus
  Spaarrekeningen
  Spaarrente
  A tot Z
  Nieuws over sparen
  Spaartips


Home > Sparen > A tot Z

AEX sparen
Via de AEX beurs sparen. Op de AEX beurs wordt gehandeld in de belangrijkste Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in verschillende bedrijven.

Annuïteitendeposito
Annuïteitendeposito wilt zeggen dat je maandelijks een deel van je geld  plus een rente terug krijgt, totdat er niks meer op je deposito staat.

Belastingaangifte
De belastingaangifte is de opgave door een belastingplichtige van zijn inkomsten en vermogenspositie aan de belastingdienst.

Beleggen
Een belegging is een vorm van investering waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst te kunnen beschikken over een grotere som. Er is wel enige risico aan verbonden, maar het risico is niet erg groot.

Beurs
Op de beurs wordt gehandeld in aandelen, opties en andere effecten, een soort actuele, maar ook virtuele waardebepaling van  beursgenoteerde bedrijven.

Bedrijfssparen
Bedrijfssparen kan op meerdere manieren, je kan sparen als je bedrijf of sparen voor je werknemers.

Deposito sparen

Deposito sparen is een bedrag vastzetten met een vaste looptijd en een vaste rente.

Duurzaam sparen

Duurzaam sparen is op een maatschappelijk verantwoorde manier sparen. Zoals investeren in duurzame projecten die zijn goedgekeurd door de overheid.

Groencertificaten
Via groencertificaten wordt geld geïnvesteerd in groenprojecten. Groencertificaten hebben een vaste looptijd en een vaste rente. Rente die je ontvangt van groencertificaten is belastingvrij.

Groensparen

Je investeerd je geld in duurzame projecten die zijn goed gekeurd door de overheid. . Het bedrag krijgt een vrijstelling van vermogensrendementsheffing van 1,2 % en een belastingkorting van 1, 3 % tot een bepaald maximum bedrag.

Inflatie
Inflatie of geldontwaarding is in de economie het verschijnsel dat geld steeds minder waard wordt.

Inleg
Het minimale bedrag wat als startend bedrag op een rekening moet worden gestort.

Inleggarantie
Inleggarantie is dat het gegarandeerd is dat je aan het einde van de looptijd van een belegging ongeacht of de investering ingestort is of niet, je de inleg terug krijgt.

Interest
Interest ook wel rente genoemd is het ontvangen van een vergoeding die iemand krijgt voor het uitlenen van zijn of haar geld.

Internetbankieren
Tegenwoordig kan je via het internet al je bankzaken regelen. Op deze manier bespaar je veel papierwerk en ook tijd.

Kinderspaarrekeningen
Rekeningen die speciaal bestemd zijn voor kinderen, deze hebben meestal beperkende voorwaarden en extra's die goed aansluiten op de behoeften van kinderen.

Kleine lettertjes
De kleine lettertjes kunnen soms voorwaarden bevatten die achteraf problemen kunnen veroorzaken, meestal zijn de kleine lettertjes in moeilijke juridische taal geschreven.

Klimrente sparen
Deze vorm van sparen heeft een jaarlijkse rente stijging. Als je langer spaart dan krijg je ook een hogere rente.

Korte rente
Korte rente is een rente die wordt gegeven op een kortlopende lening(tot 2 jaar).

Lange rente
Lange rente is de rente op een langlopende lening(vanaf 2 jaar).

Levensloopregeling
Via de levensloopregeling kan je maximaal 12% per jaar van je bruto jaarloon inleggen tot een maximum van 210% van het bruto jaarsalaris. Hiermee kan je dan eerder stoppen of betaald verlof opnemen.

Looptijd
Looptijd is de periode van een rekeningen van begin tot het eind.

Notaris
Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken.

Rente
Rente of ook wel interest genoemd is een vergoeding dat je ontvangt voor het uitlenen van je geld.

Rentecertificaten

Met deze spaarvorm kan je zelf bepalen hoelang je iets spaart en op welke manier je het uitbetaald krijgt(maand, jaar). Rentecertificaten hebben een vaste rente.

Schenken
Schenken is het belastingvrij doneren van geld aan een persoon of groep.

Spaarloonregeling
Met deze van sparen waarbij je werkgever een deel van je brutoloon op een aparte spaarrekening stort, kan je belastingtechnisch voordelig sparen. Hierover hoef je geen belasting te betalen en je kan het na 4 jaar weer opnemen.

Spaarplannen
Een spaarplan is een levensverzekering en aan het einde van de looptijd wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd.

Spaarrekeningen
Een spaarrekening is een rekening waar een bank een vergoeding in de vorm van rente geeft over het bedrag wat op de rekening staat.

Spaarvormen
Elke spaarvorm heeft zijn eigen voordelen en nadelen. Als je weet met welk waarom je wilt gaan sparen dan kan je de meest geschikte spaarvorm kiezen.

Sparen en fiscus
Er zijn altijd gevolgen als je financieel iets gaat doen. Daarom is het slim om te weten wat je kan verwachten van de fiscus. Zodat je geen onverwachte belasting hoeft te betalen.

Sparen in Nederland
Het belastingstelsel van Nederlands maakt onderscheid tussen inkomen. Er zijn totaal drie inkomstenboxen. Elk soort inkomen valt in een bepaalde inkomensbox. Voor elke box gelden er andere tarieven en regels.

Sparen in het buitenland
Sparen in het buitenland is niet zo voordelig meer als het was. Sinds juli 2005 wordt rente die je in een ander EU-land ontvangt automatisch doorgegeven aan de Nederlandse belastingdienst. Dus wil je sparen in buitenlandse EU-landen dan moet je goed nagaan waar je dat wilt en met welke reden.

Sparen met of zonder voorwaarden
Als je een spaarrekening gaat openen kun je kiezen voor een spaarrekening met- of zonder beperkende voorwaarden. De voorwaarden kunnner er voor zorgen dat je minder vrijheid hebt als het gaat over je opname mogelijkheden.

Speculeren
Speculatie is aankoop die slechts bedoeld is om het verkregene ter zijner tijd met winst weer te kunnen verkopen. Er is risico aanwezig bij het speculeren.

Vreemde-valutadeposito
Een vreemde-valutadeposito is een rekening die hetzelfde is als een normale deposito rekening behalve dat de valuta niet in euro’s is. Iets waar je wel op moet letten is dat je valutarisico loopt. Dat de valuta die op de rekening kan instorten als het gaat om de waarde.

Vrijstellingen

Iedere belastingplichtige heeft het recht op een “algemene vrijstelling” dit houdt in dat niet uw gehele vermogen wordt belast. Deze bedraagt € 19.698 per persoon. Als je minderjarige kinderen hebt, dan geldt een extra vrijstelling van € 2.631 per kind. Daarnaast zijn er nog extra vrijstellingen voor specifieke situaties, zoals bedrijfsparken. Voor je schulden geldt er ook een zekere vrijstelling. De eerste € 2.700 (per persoon) van uw schulden mag u niet in mindering brengen op uw bezittingen.© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map