Nederlandse Vereniging van Banken

Nederlandse Vereniging van Banken

Home
Leningen
  Branche verenigingen
   AFM
   BKR
   NVB
   NVF


Home > Leningen > Branche verenigingen > NVB
De NVB werd in 1989 opgericht met als doel de behartigen. Voor die tijd onderhielden de in 1949 opgerichte gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken te Nederlandse Bankiersvereniging (NBV) en het in 1971 opgerichte College van Overleg van de gezamenlijke banken (CvO) het overleg tussen de verschillende banken.

In 2001 werd gefuseerd met de WerkGeversVereniging voor het Bankbedrijf (de WGVB) die stamde uit 1947. Sinds deze fusie heeft de NVB ook de sociaal-economische belangenbehartiging als taak.

Op een kleine uitzondering na zijn alle banken van Nederland, dus ook de buitenlandse banken met een Nederlandse vestiging, lid van de NVB.
 
Actiepunten
De NVB heeft een prioriteitenplan voor 2007 opgesteld, waaruit we graag de volgende punten naar voren halen. Deze punten zijn immers van belang als het om leningen gaat:

·  Reductie administratieve lasten
De nadruk ligt op een goede afweging van kosten/baten en een impactanalyse van nieuwe wetgeving.
·  Schuldenthematiek/overkreditering
Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sector bij het voorkomen van overkreditering, is de schuldenthematiek een belangrijke prioriteit. Dit vraagt om een integrale aanpak van de hypothecaire en consumptieve kredietverstrekking evenals om een oplossing bij betalingsproblemen.
·  Integratie geschilleninstituten
Voor de consument zijn er in de markt van financiële dienstverlening diverse geschilleninstituten actief. Het is de consument onvoldoende duidelijk waar hij met zijn klacht moet zijn.

bron: NVB website© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map