Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Home
Verzekeringen
  Woonverzekering
   Inboedelverzekering
   Opstalverzekering
   Kostbaarhedenverzekering
   Aansprakelijkheidsverzekering
   Combinatiepakketten

Home > Verzekeringen > Woonverzekering > Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is eigenlijk een must voor iedereen. Stel dat je per ongeluk een waardevol voorwerp kapot maakt als je op visite gaat, of je kind valt me z’n fietsje tegen een auto. Een fijne gedachte dat je niet op hoeft te draaien voor de schade.

Dekking

Over het algemeen zijn onderstaande dekkingen van kracht op de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen in Nederland: 

 • Onderlinge (schade tussen de verzekerden) aansprakelijkheid van de betrokken verzekerden geldt alleen voor personenschade. En meestal niet voor zaakschade. Wél is de de daaruit voortvloeiende zaakschade verzekerd. 
 • Vriendendiensten zijn meestal verzekerd voor een beperkt bedrag 
 • Schade door een onrechtmatige daad is altijd verzekerd 
 • Schade veroorzaakt door de onroerende zaken die u bewoont 
 • Schade veroorzaakt door de onroerende zaken waar u niet in woont, maar wel bezit, voor maximaal de periode van 12 maanden 
 • Uw tweede woning, mits deze niet uitsluitend voor verhuur is bestemd 
 • Indien je de huurder van een pand bent is schade ook gedekt, indien je hiervoor aansprakelijk bent. 
 • Schade veroorzaakt door je  antenne is verzekerd 
 • Zekerheidsstellingen die een vreemde overheid vraagt zullen doorgaans door de verzekeraar worden voldaan.
 • Uiteraard is er dekking voor alle gemaakte proceskosten

In vrijwel alle gevallen  zijn verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering: 

 • Jij en je inwonende partner. Deze dient vaak geregistreerd te zijn. 
 • Alle personen in je gezin.
 • Je ongehuwde, in Nederland wonende, kinderen tot 27 jaar 
 • Je ongehuwde, buiten Nederland maar binnen Europa wonende, kinderen tot 27 jaar 
 • Logé(e)’s 
 • De oppas van minderjarige kinderen
 • Huishoudpersoneel voor zover het activiteiten betreft die voor jou worden uitgevoerd.

Uitsluitingen

 • Schade, direct of indirect, verband houdende met molest. 
 • Schade, direct of indirect, verband houdende met atoomkernreacties
 • Schade, direct of indirect, verband houdende met seksuele mis- en gedragingen
 • Schade aan zaken die je onder opzicht hebt. Jekunt hierbij denken aan zaken die je onder je hebt uit hoofde van huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of erfpachtovereenkomsten
 • Schade aan zaken die je onrechtmatig onder je hebt
 • Schade aan motorrijtuigen, vaartuigen, caravans, vouwwagens en aanhangwagens die je onder je hebt
 • Geld, geldwaarden of cheques die je onder je hebt
 • Schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen is altijd uitgesloten


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map