Veelgestelde vragen over rechtsbijstandverzekeringen

Veelgestelde vragen over rechtsbijstandverzekeringen

Home
Verzekeringen
  Rechtsbijstand
   Verkeer
   Huurkwesties
   Erfrecht
   Consumentenzaken
   Burenrecht
   Bouwrecht
   Arbeidsconflicten
   Veelgestelde vragen

Home > Verzekeringen > Rechtsbijstand > Veelgestelde vragen
Biedt de verzekering ook dekking bij arbeidsconflicten? 
Ja, voor de verzekerde als werknemer of als werkgever van huispersoneel.
 
Ik ga samenwonen; kan mijn partner meeverzekerd worden? 
Ja, om uw partner mee te verzekeren vul je een wijzigingsformulier in, waarna uw verzoek in behandeling wordt genomen.
 
Ik heb op dit moment een conflict. Kan ik dit nog verzekeren? 
Nee, het is niet mogelijk om een lopend conflict met terugwerkende kracht te verzekeren.
 
Zijn er wachttijden op de verzekering en zo ja hoe lang?
Voor arbeidsovereenkomstenrecht, ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht alsmede zaken die verband houden met (ver)bouw of (ver)koop van een woning geldt een wachttijd van 6 maanden.
 
Zijn mijn studerende- en elders wonende- kinderen meeverzekerd op mijn Rechtsbijstandverzekering? 
Ja, kinderen blijven als zij uitwonend zijn wegens studie gewoon meeverzekerd op uw rechtsbijstandverzekering, voor zover zij ongehuwd zijn. De verzekering moet dan wel afgesloten zijn voor een gezin/samenwonenden.
 
Ik heb op dit moment een auto van de zaak. Is het nodig om de module Verkeer af te sluiten? 
Een rechtsbijstandverzekering dekt alleen de behoefte van de verzekerde aan rechtsbijstand in de hoedanigheid van particulier.
Een auto van de zaak kan uiteraard ook privé gebruikt worden. Als er in zo een situatie, bijvoorbeeld een verkeersongeval plaatsvindt en er sprake is van een letselschade, kan de OHRA Rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden.
Daarnaast biedt de module verkeer ook dekking bij het verhalen van schade als verkeersdeelnemer (voetganger en fietser) en voor de overige motorrijtuigen binnen het gezin.
 
Kan ik mijn eigen advocaat kiezen? 
Nee, in principe wordt de rechtshulp door één van de DAS-juristen verleend. Er werken bijna 350 juristen en rechtshulpverleners die zich dagelijks bezighouden met juridische hulpverlening. DAS heeft zo voor elk rechtsgebied vakkundige specialisten in huis.

Zijn echtscheidingsprocedures ook meeverzekerd?
Nee, echtscheidingsprocedures zijn niet gedekt. Ook latere problemen rond bijvoorbeeld de omgangsregeling of alimentatie zijn niet verzekerd.
 
Ik heb geen auto meer, heeft de module verkeer dan nog wel zin? 
De module verkeer omvat aanspraak op verlening van rechtsbijstand in de hoedanigheid van verkeersdeelnemer, dus ook de fietser en voetganger. Daarnaast zijn alle motorrijtuigen in het gezin verzekerd, inclusief brom- en snorfiets.
Verkoop van de auto impliceert dus niet dat de module verkeer beëindigd moet worden.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map