Dekking rechtsbijstandverzekering

Dekking rechtsbijstandverzekering

Home
Verzekeringen
  Autoverzekering
   Rechtsbijstandverzekering
     Dekking

Home > Verzekeringen > Autoverzekering > Rechtsbijstandverzekering > Dekking

Standaard dekking rechtsbijstandverzekering:

 • Verhalen van schade
  Als je schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is. De dekking is meestal beperkt tot het verhaal van de schade.
 • Contracten
  Problemen n.a.v. contracten over consumentenzaken.
 • Overheid
  Persoonlijke geschillen met de overheid.
 • Personen- en familierecht
  Problemen bij nalatenschappen en adoptie.
 • Strafzaken.
  Als je beschuldigd wordt van een strafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.

De volgende zaken moeten soms apart worden meeverzekerd.

 • Verkeer
  Problemen als gevolg van het deelnemen aan het verkeer. Ook bieden sommige rechtsbijstandverzekeraars hulp bij geschillen bij het kopen van een auto.
 • Wonen
  Als er problemen zijn rond de eigen woning of huurwoning. Dikwijls ook bij een vakantiewoning voor eigen gebruik.
 • Arbeid
  Problemen op het werk bijvoorbeeld bij reorganisaties of ontslagen. Ook bij problemen met je pensioen.
 • Fiscale zaken

De volgende zaken zijn (meestal) niet gedekt:

 • Als de verzekerde de afhandeling van de zaak hindert. Bijvoorbeeld als je een conflict te laat meldt.
 • Zaken die al speelden op het moment van sluiten van de verzekering.
 • Zaken waarvan het op het moment van sluiten van de verzekering duidelijk was dat ze zouden gaan spelen.
 • Problemen met belastingen (kan soms worden meeverzekerd).
 • Vermogensbeheer en exploitatie van onroerend goed (kan soms worden meeverzekerd).
 • Echtscheiding (niet of zeer beperkt).
 • Conflicten met overheden over algemeen geldende regels (meestal niet).Wel als je een conflict hebt over vergunningen.


© magikwatvragen.nl | contact | privacy policy | disclaimer | vaak gezocht | financiĆ«le links | site map